Maanviljelijän elon ihanuus ja kurjuus

Vuonna 2016 Kainuussa oli 225 maidontuottajaa. Lopettaneita maitotiloja oli 13 vuoteen 2015 verrattuna. Tuotanto on kuitenkin pysynyt entisellä tasolla. Yhteensä maatalous- ja puutarhayrityksiä Kainuussa on vajaa 700 tilaa.

Onko maatalous Kainuussa harvojen herkkua vai pakkopullaa, josta on päästävä eroon?

kuva-1

Aiemmin historiassa maataloutta ei mielletty yritystoiminnaksi.  Isäntä talikoi käsipelin sontaa. Maatalouden katsottiin olevan lähinnä elämäntapa. Omat haasteensa oli kyllä jo silloinkin. Puhuttiin ylituotannosta, voivuorista, lehmän tapporahoista, mutta myös pellon raivauspalkkioista. Tuotanto ja talous piti, ja pitää, maataloudessa sopeuttaa ajan suhdanteiden mukaan.

Nykypäivänä maatalous täyttää yritystoiminnan edellytykset siinä missä muutkin toimialat. Toiminnalle asetetaan tulostavoitteet, joita seurataan. Maatilan ja työpaikan ostaminen sitoo pääomaa, jolle täytyy myös saada tuottoa. Jatkaja voi tulla myös tilan ulkopuolelta. Tilanpidon aloittaminen on mahdollista myös vuokratilalla.

Tilan kehittämisinvestoinnit pitää suunnitella tarkkaan. Monella maatilalla on töissä ulkopuolista työvoimaa. Tietotekniikka on ollut maatiloilla arkipäivää jo vuosikymmeniä. Sillä suunnitellaan ja seurataan eläinten tuotosta, ruokintaa, terveyttä, lypsyrobotin toimintaa sekä viljelyä, taloutta ja kirjanpitoa. Maksetaan laskut, pidetään yllä eläinten rekisteriä, tilataan eläinten korvamerkit ja tuotantotarvikkeet, haetaan tuet viljelyyn ja tilan kehittämiseen. Haetaan uusinta tietoa maailmalta, osallistutaan koulutukseen sekä ollaan yhteydessä asiantuntijoihin ja kollegoihin. Facebook ja some yleensä ovat suosittuja yhteydenpitokanavia.

Tuotteiden markkinoinnissa maanviljelijät ovat olleet edellä aikaansa.  Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama yhteinen raaka-aineen tuotekehitys-, jalostus-, markkinointi- ja myyntiyritys. Herkästi voi kuvitella, että Valio on pörssiyritys. Valion kautta maidontuottajat harjoittavat globaalia kauppaa maailmanmarkkinoilla. Ison osan maataloustuotteista esimerkiksi marjat, ja varsinkin lampaanlihan, maatalousyrittäjät markkinoivat ja myyvät jo itse suoraan asiakkaille. Tuskin mitään muuta toimialaa EU:n politiikka ja Venäjän pakotteet koskettavat yhtä paljon kuin maataloutta.

Maanviljelijän ammatti on huippuosaajan ammatti, jossa täytyy osata monta työtä: toimitusjohtaja, eläintenhoitaja, kasvinviljelijä, rakennusmies, kone-expertti, metsäasiantuntija, talousasiantuntija.

Työnä maatalous vastaa lähelle nykyaikaista tehdastyötä. Raskaat ruumiilliset työvaiheet on koneellistettu. Osa töistä ulkoistetaan tilitoimistolle, neuvontajärjestöille ja urakoitsijoille ja itse keskitytään tärkeimpään tehtävään. Srateginen yritysjohtaminen on tullut maatalousyrityksiin.

moderni-navetta

Maatalous on sitova toimiala. Navettaa ei voi sammuttaa viikonlopuksi. Eläimet täytyy hoitaa jouluaattoiltanakin. Jaksamisesta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Lomitusjärjestelmä tarjoaa vähäksi aikaa tilalta irtautumismahdollisuuden. Isommilla tiloilla palkattu työvoima mahdollistaa isäntäväelle vapaa-aikaa. Tilojen välinen yhteistyö voisi tuoda sitä lisää.

Maatalouteen, kuten kaikkeen muuhunkin tekemiseen, pitää olla tietty intohimo, jotta se tuntuu mukavalta ja onnistuu. Jokaisen pitää löytää oma tuotantoala ja -koko, jolla harjoittaa maataloutta. Ihanuuden tulee voittaa mahdollinen kurjuus.

Naapurin robotteja laskemalla oma yritys ei kehity. Kuten urheilijan, maanviljelijänkin pitää keskittyä omaan tekemiseen. Hyvä olisi, jos jatkaja olisi muissa töissä jonkin aikaa ennen tilanpidon aloitusta. Silloin jatkaja näkisi, että ei se ruoho ole sen vihreämpää aidan toisella puolella. Kellokortin orjana olo ja vuosikymmeniä tietokoneen ääressä istuminen on monelle maanviljelijälle kauhistuttava ajatus. Luontoarvot ovat tärkeitä.

ihanuus

Maanviljelijän jonkin traktorimerkin sponsoroima ja vähän likainen haalari virka-asuna ei edusta normaalisti miellettyä yritysjohtajan asua liituraitapukuineen ja kiiltävine lakeerikenkineen. Haalarin sisällä elää kuitenkin huippuosaaja omalla alallaan, joka työllistää perheensä ja palkatun työvoiman lisäksi useita välillisesti muun muassa jalostuksen, kaupan, neuvonnan ja hallinnon kautta. Lopettavien maatilojen tilalle korvaavien työpaikkojen tuominen maaseudulle on erittäin vaikeaa. Maatalouden jatkajia tarvitaan turvaamaan suomalaisen ruuan tuotanto ja maaseudun elävänä pysyminen.

Lisätietoja maatalouden rahoituksesta löydät seuraavista linkeistä:
Maaseutuvirasto (www.mavi.fi, Nuoren viljelijän aloitustuki ja Maatalouden investointituet)

Aihetta käsitellään myös blogikirjoituksessa ”Maatalouden kehittämiseen saatavana rahoitusta”!Kirjoittaja Eeva Heikkinen toimii Kainuun ELY-keskuksessa maatalouden yritysasiantuntijana

Kuvat: ©maaseutuverkosto