Voiko maaperä olla öljyllä pilaantunutta? JASKA-hanke vauhdittaa tutkimuksia

Kyläkaupoista huoltoasemiin – polttoaineita myyty halki vuosikymmenten

Suurin osa toimintansa lopettaneista öljypohjaisten polttoaineiden jakeluasemista on toiminut kyläkauppojen yhteydessä. Niin valopetrolia, moottorisaha- ja mopobensaa kuin myös autojen polttoaineita on myyty lähes jokaisella kyläkaupalla. Bensan myynti alkoi kasvaa 1960-luvulla moottoripyörien ja henkilöautojen yleistyessä. Samoihin aikoihin yleistyi polttoöljyn myynti traktorin syrjäyttäessä hevoset maatalouden työvälineinä.

Polttoainemyynti oli 1950–60-luvuilla tyypillisesti tynnyrimyyntiä. Myöhemmin polttoaineita on kyläkaupoilla myyty useimmiten maanpäällisistä säiliöistä. Maanalaiset säiliöt ovat laajemmin tulleet käyttöön huoltoasemien yleistyessä. Kun polttoineen jakeluasemien yhteydessä on alettu tarjota ajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluita, on alettu puhua huoltoasemista.

PowerPoint Presentation

Polttoainejäämät voivat aiheuttaa paikallista ympäristö- ja terveysriskiä

Polttoaineen jakeluasemien, pienempien tankkauspisteiden ja korjaamoiden ympäristöissä saattaa piillä ympäristö- ja terveysriski, mikäli poltto- tai voiteluaineita on päässyt maaperään. Öljy saattaa kulkeutua maaperässä rakennusten alle putki- tai salaojakanavissa ja aiheuttaa hajuhaittaa huoneilmaan. Monet öljyn haitta-aineet ovat lisäksi syöpää aiheuttavia. Pilaantunut maaperä ja sen aiheuttama ympäristö- ja terveysriski on paikallinen haitta. Pilaantunut pohjavesi saattaa altistaa myös laajemmin, mikäli pohjavettä käytetään talousvetenä. Polttoaineista peräisin olevat haitta-aineet voivat kulkeutua muovisten vesijohtojen läpi talousveden sekaan.

JASKA-hanke avuksi

Entisiä polttoaineen jakeluasemia, korjaamoja tai varikoita on tutkittu ja kunnostettu JASKA-hankkeen kautta. JASKA-hanke on ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston valtakunnallinen öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke.  Hankkeen projektiorganisaationa on Öljyalan Palvelukeskus Oy. JASKA-hanketta edelsi SOILI-hanke, joka käynnistyi vuonna 1997.

Mikäli kiinteistönomistajalle herää epäilys, että kiinteistön maaperä voisi olla pilaantunut tai että kiinteistöllä on aiemmin harjoitettu poltto- tai voiteluaineiden myyntiä tai varastointia, kannattaa kohdetta tarjota JASKA-hankkeeseen. Yhtenä hankkeeseen pääsyn edellytyksenä on, ettei mahdollista maaperän pilaantumisen aiheuttajaa voida saada nykyisen ympäristölainsäädännön kautta enää vastuuseen.

Kuka kustantaa JASKA-hankkeen?

JASKA-hankkeen tekemät maaperätutkimukset kustannetaan öljysuojarahaston varoista, toisin sanoen se on kiinteistönomistajalle ilmainen. Jos tutkimukset osoittavat, että alue pitäisi kunnostaa, omistaja voi erikseen hakea alueen kunnostamista öljysuojarahaston varoin.

JASKA-hankkeesta on hyvin tietoa internetissä:

http://www.oil.fi/fi/ymparisto/maaperankunnostusohjelmat

Kuva: Olli Hirsimäki 10.11.2011. Kainuun ELY-keskus, Öljyisten maa-alueiden kartoitus Kainuussa -projekti.


IMG_0652

 

Kirjoittaja Tatu Turunen toimii ympäristöasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa.