Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen maakuntavierailulla Kajaanissa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen vieraili Kajaanissa maanantaina 2.10. tavaten lounaalla Ravintola Wanhalla Kerholla kymmenen paikallista pk-yrittäjää. Tilaisuus oli osa Team Finland -verkoston toimintaa, jossa ministeri kiertää maakuntia tarkoituksenaan päästä keskustelemaan kasvotusten yrittäjien kanssa niistä pullonkauloista ja solmukohdista, mitä heidän kohdallaan kansainvälistymiseen liittyy. Ministeri halusi myös kuulla, mitä valtiovalta voisi tehdä auttaakseen yrityksiä loikkaamaan kohti ulkomaan markkinoita.

Kai Mykkänen

Suurin osa yrityksistä kertoikin saaneensa kasvu- ja kansainvälistymisponnisteluissaan jo erinomaisesti tukea ja rahoitusta paikalliselta ELY-keskukselta ja osa oli käyttänyt myös muiden Team Finland -toimijoiden, kuten Tekesin ja Finnveran palveluja. Kiitosta sai muun muassa myös Finpron ”Wood from Finland” -kasvuohjelma.

Yleisimmiksi ongelmiksi ja pk-yritysten kansainvälistymisen hidasteiksi mainittiin muun muassa pääomarahoituksen saannin vaikeudet sekä myynnin ja markkinoinnin osaamisen puute. Ministeriltä toivottiin apuja varsinkin niin sanottujen oikeiden ovien aukaisuun ja konkreettisten kaupallisten kumppanien löytämiseksi.

Keskustelua herätti myös maakunnassa tietyillä aloilla vallitseva osaajapula sekä maakuntamme pohjoinen ja syrjäinen sijainti, joka osaltaan hankaloittaa sijoittajien löytämistä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Useaan otteeseen keskusteluissa nousi esiin kuljetustuki ja sen tärkeys yrityksien menestymiselle.

Kai Mykkänen ja kainuulaiset yrittäjät

Tilaisuuteen osallistuivat kutsuttuna kainuulaisista yrityksistä Aquaminerals Oy, Kuhmo Oy, Kuhmon AA-Puu Oy, Meoline Oy, Nerve Oy/Rockers, Prometec Tools Oy, Rollock Oy, Vuokatin Aateli sekä Ämmän Betoni Oy.

Lounaan järjestäjänä toimi Kainuun ELY-keskus ja isännöinnistä vastasivat E-vastuualueen vs. johtaja Pasi Loukasmäki sekä Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Mari Maier.  Lisäksi mukana oli ministerin eduskunta-avustaja Tuomas Stöckel, kainuulainen kansanedustaja Eero Suutari sekä hänen eduskunta-avustajansa Heini Rask.

Ennen lounasta ministeri tapasi paikallisen yrittäjäjärjestön edustajia. Yrittäjälounaan jälkeen hän jatkoi matkaansa yritysvierailuille pelialan nuoreen menestyjään Critical Forceen sekä jo pitkään kv-markkinoilla kauppaa tehneeseen Imagoniin.

Lisää Team Finland -toiminnasta: www.team.finland.fi


mari-maier-e1507018008104.jpg

Kirjoittaja Mari Maier työskentelee Kainuun ELY-keskuksessa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina.