Suomalainen patoturvallisuusosaaminen kiinnostaa Kiinassa

Patoyhteistyö1.1
Projekti Nanjingin patoturvallisuuden tutkimuskeskuksen kanssa esiteltiin ministeriöille kesäkuussa 2017

Suomen Turussa järjestettiin 21.–22.9.2017 Europe China Water Platform (CEWP). CEWP on Euroopan unionin ja Kiinan vesivaraministeriön välinen vesialan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöverkosto. Euroopan ja Kiinan välillä on vesiosaamisen yhteistyötä ollut jo useita vuosia, kuten myös Suomen ja Kiinan.

Vaikka Suomi on Kiinan rinnalla pieni niin kokonsa kuin väkilukunsa suhteen, veden määrässä olemme suhteessa suurempia. Esimerkiksi Suomen pinta-alasta sisävesiä on noin 10 % kun Kiinassa vastaava luku on 0,3 %. Suomessa vesiosaamista on myös paljon.

Kainuun ELY-keskus vetää yhteistyöprojektia

Vuonna 2016 maa- ja metsätalousministeriöllä oli vieraita Kiinasta. Heidän voimakkaasta mielenkiinnostaan Suomen patoturvallisuusosaamista kohtaan kumpusi projekti, jonka vetovastuuseen pääsi Kainuun ELY-keskus.

Projekti käynnistyi Nanjingin patoturvallisuuden tutkimuskeskuksen kanssa kesällä 2017. Kainuun ELY-keskus järjesti ensimmäisen workshopin Qingdaossa kesäkuun lopussa 2017. Letter of Intend (aiesopimus) solmittiin Nanjingin patoturvallisuuden tutkimuskeskuksen kanssa CEWP:n yhteydessä syyskuussa 2017.

Patoyhteistyö2.1.jpg
Qingdao International Water Congressin yhteydessä järjestettiin patoturvallisuuden workshop

Tietotaito lisääntyy patoja vertailemalla

Twinning-projektissa tarkastellaan Suomessa tutkimukseen valittua kahta suomalaista patoa suomalaisilla menetelmillä sekä vastaavasti Kiinassa kolmea kiinalaista patoa kiinalaisilla menetelmillä.

Tarkoitus on verrata tuloksia, lisätä kaikkien osapuolien tietotaitoa sekä löytää mahdollisuuksia lisäyhteistyölle. Toiveissa on, että suomalaiset osaajat pääsevät myös enenevässä määrin myymään osaamistaan Kiinan suuntaan. Projektin on tarkoitus jatkua 2019 kesään asti.

Pato Kiinassa
Tutustumassa patoon Kiinassa huhtikuussa 2017

Lisätietoa:

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/turussa-rakennetaan-syyskuussa-euroopan-ja-kiinan-vesiyhteistyota

http://mmm.fi/en/article/-/asset_publisher/kiina-ja-eu-vahvistavat-yhteistyota-vesiturvallisuuden-parantamiseksi


 

Eija Isomäki

Kirjoittaja Eija Isomäki työskentelee patoturvallisuuden asiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa.