Työelämään kiinni Suomi 100 -hengessä: Suo, kuokka ja palkkatuki -kampanja

Vaikka Kainuun työttömyys on laskenut yhtäjaksoisesti jo kaksi vuotta ja kasvanut työvoiman kysyntä aiheuttaa joillakin aloilla jo työvoimapulaa, on maakunnassamme yhä paljon ihmisiä vailla työtä. Työllisyysasteen nostamiseksi myös osatyökykyiset, nuoret, maahanmuuttajat sekä pitkäaikaistyöttömät pitää saada mukaan työelämään nykyistä paremmin.

Suomi täyttää tänä vuotta 100 vuotta. Maamme itsenäisyyden juhlavuosi innoitti meidät täällä ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa kampanjaan, jossa tulemme seuraavien viikkoja aikana lähestymään kainuulaisia yrityksiä ja tiedustelemaan mahdollisuutta tarjota työtä osatyökykyisille tai muille helposti työelämän ulkopuolelle jääville. Tempaukselle olemme isänmaallisesti antaneet helposti mieleen jäävän nimen ”Suo, kuokka ja palkkatuki”.

Olisiko sinulla hommia tarjolla?

Tavoitteenamme on maamme satavuotisen taipaleen mukaisesti kontaktoida vähintään 100 kainuulaista yritystä ja pyytää yrityksiä pohtimaan, löytyisikö heiltä kenties tekemätöntä työtä. Etsimämme työ voi olla koko- tai osa-aikaista, myös kausittaistyötä. Taloudellista tukea yritys voi saada palkkatuen muodossa.

Jos hommia löytyy, me puolestamme voimme etsiä tehtävään vaikeammin työllistyvien joukosta sopivan osaajan.

Taloudellisesti tiukkoina aikoina yritys on ehkä joutunut vähentämään henkilöstöä työmäärän kuitenkaan vähenemättä. Kenties nyt olisi hyvä aika jakaa tehtäviä useammalle ja antaa jollekin työttömälle mahdollisuus näyttää osaamisensa? Vastaavasti yrityksissä voi olla paljon hommia, jotka priorisoidaan listassa viimeiseksi ja jätetään tekemättä, sillä aika ei vain riitä. Tai ehkä sesonki tuo kausittaisesti lisää hommia, joista on tähän asti sinnitelty ylitöiden teettämisellä.  Olisiko nyt mahdollista ottaa yksi lisäkäsipari käyttöön?

Työelämäosallisuuden lisääminen on yhteinen asia. Toivommekin kainuulaisten yritysten ottavan haasteen vastaan ja kantavan Suomi100-hengessä yhteiskuntavastuuta tarjoamalla tekemätöntä työtä.

Sosiaalisessa mediassa käytämme tempaukselle tunnisteita #suokuokkajapalkkatuki sekä #suomi100hengessätöihin

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen. He ovat usein motivoituneita osaajia, joiden voimavaroja ei vain tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi. Nuoret puolestaan puhkuvat monesti intoa päästä näyttämään osaamistaan mutta ovat kokemattomana työmarkkinoilla heikossa asemassa. Ja mitä useammin pitkäaikaistyöttömälle on ovi kolahtanut kiinni, sitä vaikeampi on itse aktiivisesti enää motivoitua etsimään töitä, vaikka ammattitaitoa ja osaamista löytyisikin. Kotoutuneista maahanmuuttajista puolestaan löytyy paljon erilaista osaamista sekä usein myös kielitaitoa ja kv-kontakteja, joita voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin.

 

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

 

Palkkatuetun tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Palkkatukea voidaan myöntää:

 

Toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen, oppisopimuskoulutukseen sekä myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.


 

Kirjoittaja Mari Maier työskentelee Kainuun ELY-keskuksessa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina ja on tämän jutun julkaisuhetkellä kontaktoinut kampanjan tiimoilta jo 8 yritystä.