Team Finland apuna kansainvälistymisen polulla

Pääsiäisen aikaan hupitoimikuntamme järjesti toimistollamme leikkimielisen munajahdin. Yksi suklaamunista oli piiloutunut Team Finland -esitteen viereen ja niinpä munan vieressä luki: ”Team Finland – rakenna oma polkusi maailmalle”. Mukava sattuma sinänsä, sillä siinä se italialaisesta, hieman Kajaania pienemmästä kaupungista kotoisin oleva yllätysmuna nökötti Kainuun ELY-keskuksen hyllyllä ja oli sananmukaisesti rakentanut oman polkunsa maailmalle – samaisia yllätysmunia myydään nykyään 170 eri maassa.

Suomalaiset pk-yritykset ovat perinteisesti olleet maltillisia kansainvälistyjiä ja kasvua on haettu lähinnä kotimaan markkinoilta.  Nykyään kuitenkin yhä useampi yrittäjä tähtää kansainvälisille markkinoille ja hyvä niin. Suomi on pieni maa ja niin ovat myös markkinamme. Siksi ei liene liioiteltua sanoa, että kasvua halajavalle yritykselle laajentuminen kansainvälisille markkinoille on melkeinpä ehdoton edellytys.

Palvelujen kirjoon selkeyttä

Julkisrahoitteisilta toimijoilta löytyy kansainvälistymispolun viitoittamiseen monenlaista tukea. Palvelujen kirjon ollessa kuitenkin laaja ja sekalainen, voi avun hankinta tyssätä ihan ensitekijöihin.  Kun tarjolla on niin kehittämisavusta, perustamistukea, tempoa, intoa, kiitoa, vientiluottoa, innovaatioseteliä kuin myös paljon muuta, on yrittäjän äkkiseltään hankala saada selville, mikä palveluista nyt juuri hänen tarpeisiinsa sopisi parhaiten.

Tähän haasteeseen vastaa osaltaan Team Finland -palvelumalli ja jokaiseen maakuntaan nimetyt kaltaiseni Team Finland -koordinaattorit. Tehtävämme on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä toimia linkkinä eri toimijoiden ja palvelujen välillä, jotta apu näyttäytyisi yrityksen näkökulmasta mahdollisimman saumattomana kokonaisuutena.

Tavoitteenamme on, että yrityksen ei tarvitse tuntea eri organisaatioiden palvelutarjontaa saadakseen tilanteeseensa parhaiten soveltuvaa rahoitusta ja asiantuntijapalvelua. Kun pallo on heitetty TF-verkostolle, sitä syötellään eteenpäin, tulipa ensimmäinen syöttö mistä suunnasta tahansa tai kenelle verkoston toimijalle hyvänsä.

Joissakin tapauksissa yrityksen tarpeista jalostuu tapaamisissa ns. Team Finland –palveluehdotus. Tähän kirjataan ylös yrityksen kasvusuunnitelmat ja TF-toimijat tekevät ehdotuksen siitä, miten kukin yhdessä ja erikseen pystyy osallistumaan yrityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Vaikka päävastuu kansainvälistymissuunnitelmien toteutuksessa on tietenkin yrityksellä itsellään, niin TF-toimijoiden kanssa sovitut pitemmän aikavälin rahoitus- ja kehittämistoimenpiteet tuovat varmuutta niiden toimeenpanemiseen. Lisäksi palveluehdotuksen on huomattu antavan yritykselle uskottavuutta myös neuvotteluissa pankkien ja sijoittajien kanssa.  Eikä ehdotuksen valmistumisen jälkeen yritystä jätetä yksin: suunnitelman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tällaisia ehdotuksia on tehty Kainuussakin jo viitisentoista.

Kainuun kasvuryhmästä vertaistukea kansainvälistymiseen

Julkinen toimija voi kansainvälistymisessä olla rahoituksen ja neuvonnan suhteen iso apu, mutta paras mentori kv-ponnisteluissa on saman prosessin läpikäynyt yrittäjä. Siksi olemme perustamassa Kainuuseen ns. kasvuryhmää, kasvunnälkäisten ja -haluisten pk-yritysten verkostoa, jossa yrittäjät kohtaavat toisensa ja pääsevät keskustelemaan ja oppimaan toisiltaan. Me TF-toimijat pysymme taustalla ja annamme tukemme tarvittaessa. Voimme esim. järjestää yrityksiä kiinnostavia markkinainfoja tai muuta lisäarvoa tuovaa toimintaa. Tarkoitus on aloittaa toiminta jo huhtikuun aikana.

Syksyllä järjestin Team Finlandin nimissä lounastapaamisen silloiselle kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäselle muutaman kainuulaisen yrityksen kanssa. Yllätysmunia ei ole Kainuusta maailmalle lähtenyt, mutta paljon muuta. Näitä hienoja kasvutarinoita halusin ministerille esitellä. Seuraavana päivänä hän kirjoitti Facebookiin:

”Päivä Kajaanissa yllätti. Tiesin kyllä, että vienti ja työllisyys ovat paranemassa Kainuussakin. Mielikuva Kainuun liiketoiminnasta liittyi tiiviisti metsään ja sahoihin. Rohkaisevaa huomata, että maakunnassa löytyy rohkeutta ja osaamista kasvaa monessa muussakin.”

Kainuussa osataan. Se pitää vaan näyttää maailmalle. Siinä TF-toimijat voivat olla apuna.

FAKTALAATIKKO:

  • Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto.
  • Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.
  • Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.
  • Vuoden 2018 aikana verkostoon tullaan ottamaan mukaan myös yksityisiä toimijoita.
  • Lisätietoja: www.team.finland.fi


Kirjoittaja Mari Maier työskentelee Team Finland Kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina
Kainuun ELY-keskuksessa.