Suunnitteletko rantarakentamista? Poikkeamisluvat haetaan ELY-keskuksen sijaan kunnasta

9776146496_b59252f8a1_z
Kuva: TimoOK, Flickr

Takana on pimeä talvi ja mökkeilykausi alkamaisillaan. Kuluneiden kuukausien aikana mieleen on saattanut juolahtaa rakennusidea jos toinenkin. Entä jos laajennettaisiin kesämökin terassia? Tai ehkä sittenkin rakennettaisiin kokonaan uusi rantasauna? Rantaan rakentaessa mukaan tulevat rantarakentamisen pelisäännöt.

Rannalle rakentamista ohjaavat erilaiset säädökset, joilla turvataan paitsi luontoa myös ihmisiä: säännösten tarkoitus on turvata vesistön tila ja suojella vesiä muun muassa jätevesiltä. Rakentamisessa on syytä huomioida myös tulvavaarat ja muun vedenpinnan korkeuden vaihtelun aiheuttamat vahingot.

Lisäksi määräysten avulla voidaan säilyttää ranta-alueen puustoa ja muuta kasvillisuutta. Koska kaikilla ei ole omaa rantaa, täytyy ranta-alueita jäädä riittävästi myös jokamiehenoikeuteen perustuvaan käyttöön.

Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset

Rannoille ei pääsääntöisesti saa rakentaa ilman voimassa olevaa kaavaa. Ellei alueella ole kaavaa, rannoille rakentaminen edellyttää poikkeamista. Poikkeamista vaatii myös kaavasta poikkeava rakentaminen.

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä tai muista rajoitteista. Tällöin puhutaan poikkeamisluvasta. Poikkeamisluvat ovat määräaikaisia, joten rakentamiseen liittyvät luvat täytyy hankkia luvan ollessa voimassa.

Kaikki rakentamisen poikkeuslupapäätökset on käsitelty huhtikuusta 2016 alkaen kunnissa ELY-keskuksien sijaan.

ELY-keskukset edistävät kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä

Rantarakentamista säätelevää maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettiin toukokuussa 2017. Muutoksen myötä ELY-keskusten toiminta kuntiin nähden muuttui: aiemmin ELY-keskuksen tehtävä oli ohjata kuntia, mutta nykyisin rooli on kunnan alueiden käytön suunnittelua sekä rakennustoimen järjestämistä edistävä. Lisäksi ELY-keskusten tehtävä on valvoa vaikutukseltaan valtakunnallisia ja merkittäviä maakunnallisia asioita.

Lakimuutoksen tiimoilta Kainuun ELY-keskus järjesti loppuvuonna 2017 kuntakierrokset, joissa uudesta laista kerrottiin Kainuun kuntien viranomaisille. Kierroksella kunnat toivoivat, että heille järjestettäisiin muun muassa erilaisia koulutustilaisuuksia.

Lakimuutoksen ja kuntien toiveiden perusteella 24.1. järjestettiin kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille tämän jutun pohjana toiminut seminaari, jossa käsiteltiin rantarakentamisen suunnitteluperiaatteita sekä poikkeamismenettelyä.


 

Jutun kokosi Kainuun ELY-keskuksen viestintäasiantuntija Ilona Mäki-Maukola alueidenkäyttöasiantuntija Sirpa Lyytisen avustuksella.