Better dams for better world

”Better dams for better world” Julisti Anton Schleiss ICOLDin (International Commission on Large Dams) presidentti heinäkuun alussa Itävallassa. Tällöin järjestettiin ICOLDin 86. vuosikokous sekä 26 kongressi. Tilaisuus koostuu monista erilaisista tapahtumista, kuten

  • Teknisten komiteoiden kokoukset: Komiteoita on tällä hetkellä 26. Komiteoiden tarkoitus on laatia bulletineja, jotka ovat patoihin liittyviä ”tietokirjoja”.
  • Teknisten komiteoiden järjestämät workshopit bulletinien aiheista.
  • ICOLDin sisällä toimivien eri maanosien klubien kokoukset.
  • Kongressiesitykset: Kongressiin on voinut lähettää kirjoituksen neljästä eri aihealueesta. Kirjoittajista osa pääsee lavalle esittämään kirjoituksensa aihealueen lyhyesti. Loput kirjoittajat voivat halutessaan tehdä posterin esittelytilaan.
  • Näyttely: Tilaisuuden yhteydessä järjestetään näyttely / messut, jonne erilaiset yritykset ja tahot voivat varata näyttelyosaston.

20180702_102233

Näyttelyosastolla oli mukana ”suomiständi”, kun VRT Finland Oy ja ELY-keskus vetoinen patoturvallisuuden teknologiaprojekti olivat esittelemässä toimintaa ja osaamista Suomessa.

Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa ICOLDin, kansainvälisen suurpatojärjestön tilaisuuden yhtenä aiheena pienet padot ja tulvapenkereet. Tässä yhteydessä pyrittiin korostamaan sitä, että merkittävä tekijä ei ole padon tekninen korkeus vaan yhtä suuressa asemassa on padotettavan veden määrä sekä penkereellä suojeltavien ihmisten, omaisuuden ja muiden kohteiden määrä.

ICOLDin Euroopan klubin kokouksessa yksi kohokohdista oli EUn H2020-ohjelmassa hyväksytyn Hydropower-Europe -projektin esittely. Projekti tutkii patoturvallisuuteen liittyviä asioita voimalaitoksen ja voimalaitoksen omistajan näkökulmasta. Projektin puitteissa tullaan järjestämään erilaisia tilaisuuksia eripuolilla Eurooppaa, myös muun muassa Luulajassa.

20180703_143101


 

Kirjoittaja Eija Isomäki työskentelee vesitalousasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa