Mitä tuore ilmastoraportti merkitsee Kainuulle?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuorein raportti käsittelee ilmastojärjestelmän muutoksia ja niiden luonnontieteellistä taustaa. Eli sitä kuinka paljon kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet, mitä ne ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan.

Kuudennen ilmastoraportin 1. osaraportti ei sisältänyt maakohtaisia ilmastojärjestelmän muutoksia, mutta yhdessä raportin, meneillä olevien kansallisen tutkimuksen ja Kainuun ELY-keskuksen tietojen pohjalta voimme vetää yhteen muutoksia, jotka ovat jo täältä tai ainakin tulossa aikaisempaa nopeammalla aikataululla.

Kainuun säähän luvassa:

  • lisää sateita ja harmaita päiviä
  • lumen määrä vaihtelee
  • roudan määrä vähenee
  • lämpötilat nousevat
  • kuivia kausia
  • rankkasateita
  • levähavaintojen kasvua
  • metsäpalojen riski kasvaa
  • uusia lajeja
Mustavalkoinen valokuva. Vaaramaisema, jossa on mäntyjä ja kauempana siintävä järvi. Sadepilvi roikkuu maiseman yllä.
Kainuuseen on luvassa lisää harmaita päiviä ja sateita – vastapainoksi on kuivia jaksoja.

Kainuun ELY-keskus on erittäin tärkeässä asemassa tuottaessa tietoa maakunnallisista muutoksista. Me seuraamme vesien ja luonnon tilaa, maatalouden tuottavuutta ja yritysten kehittymistä. Esimerkiksi elokuun alussa tiedotimme Kainuun leväesiintymien lisääntymisestä.

ELY-keskusten rooli on suuri, silloin kun selvittämme ilmastotoimenpiteiden välillisiä vaikutuksia ja ilmaston muutoksen aiheuttamina muutoksia laajemmin yhteyskunnassa. Me keräämme jatkuvasti tietoa elinkeinosta, luonnon tilasta ja alueen kehittymisestä. Näistä tiedoista meidän tulee osata luoda yhteenvetoja siitä, kuinka ne korreloivat ilmastonmuutoksen kanssa. Aivan kuten kaupalliset markkinointiexpertit seuraavat kuumeisesti kuluttajien ostotietoja ja luovat kerätystä tiedosta palveluita.

Miten ilmastomuutos näkyy maalla, merissä, ilmakehässä sekä lumi- ja jääpeitteissä? Osa muutoksista on peruuttamattomia.

Ilmastotyötämme ohjaa hiilineutraali Suomi 2035 –ohjelma ja sen toimenpiteet. Tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi olemme asiantuntijoita, jotka tuottavat alueellista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista aivan kuten IPCC rapotin 1. osan tutkijat.

Ilmastonmuutos ja sen laajat vaikutukset ovat yhteiskunnassamme vielä osittain tuntemattomia. Asiantuntijoina olemme uuden tiedon luojia. Tätä uudenlaista asiantuntijuutta kehitämme parhaillaan Kainuun ELY-keskuksen sisäisessä ilmastotyössä. Kuinka tunnistamme ja selitämme ilmastonmuutoksen vaikutukset olemassa olevasta kerätystä tiedosta, ja ennen kaikkea kuinka hyödynnämme tämän tiedon parhaalla mahdollisella tavalla toiminnassamme?

Graadi, jossa kerrotaan maapallon keskilämpötilan nousseen 1,1 Celsius-astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.


Ruskeatukkainen nainen pitää vasenta kättään leuan alla ja hymyilee.

Kirjoittaja Jenni Väisänen työskentelee Kainuun ELY-keskuksessa ympäristöasiantuntijana.