Neuvonta mahdollisti tilan laajentamisen 

Veijolan pihapiirissa komeilee uudehko pihattonavetta. Rakennushankkeen toteutuminen on viiden vuoden määrätietoisen kehittämisen tulos. 

”Kun tilan yrittäjävastuu siirtyi vuonna 2015 minulle, niin siitä lähtien on tilamme mennyt käsikynkkää eri asiantuntijatahojen kanssa. Tilan heikko lähtötilanne on vaatinut pureutumista ihan sieltä ruohonjuuritason perusasioista lähtien. Kaikkia aikansa eläneitä vanhoja juttuja on karisteltu pois,” Martta Heikkinen kertoo. 

Veijolan tilalla ammuu reilut sata lypsylehmää ja nuorta karjaa on noin puolet tuosta. Heikkisen mukaan vanhassa navetassa ruokitaan juotolta vieroitetut vasikat niille sopivalla eväällä sekä umpeen laitetut lehmät lepokauteen sopivalla ruokinnalla. Ulkopihatossa kasvaa nuoria hiehoja ja tiineitä hiehoja sekä siellä käyvät myös välillä jaloittelemassa tiineet lehmät. Kaaripressuhalli ja kolme muuta rakennusta toimii ulkoeläinten makuusuojana.  

Martta Heikkinen on saanut nuoren viljelijän aloitustukea sekä investointirahoitusta uuden pihattonavetan rakentamiseen. Apua tilan kehittämiseen Martta Heikkinen on saanut myös ProAgrian neuvojilta sekä terveyshuoltoeläinlääkäri Reetta Lehtiseltä

Kaksi lehmää ulkona jaloittelemassa.
Veijolan tila Hyrynsalmelta luottaa lypsykarjatilan kehittämisessä asiantuntijoihin. Maitomäärä on kasvanut moninkertaiseksi ja työtaakka helpottunut.

Iso askel tilan kehittämiselle on Heikkisen mielestä ollut eläinten ulkoilutus ja osin ulkona pitäminen ympäri vuoden. 

”Vanhemman polven ihmiset ovat kauhistelleet tämmöistä järjestelyä ja kyselleet, etteikö ne palellu sinne. Eivät palellu, vaan erinomaisesti ovat pärjänneet, kun on ollut ruokaa, lämmintä vettä ja suojaa tuulelta sekä kuivitettu makuualusta. Ulkoilutus mahdollisti lypsypaikkojen lisäämisen navetassa ja yhdessä keskituotoksen nousun kanssa tämä järjestely mahdollisti maitomäärän kolminkertaistamisen samoista seinistä entiseen verrattuna.” 

Aurinkopaneelit ja nuorkarjahalli haaveissa

Tulevina haasteina Martta Heikkinen mainitsee selvityksen, miten uusiutuva energia sopisi tilalle. 

”Aurinkopaneeleiden laitto kiinnostaa ja kannattavuuslaskennassa on mahdollista neuvorahalla käyttää asiantuntijapalvelua, joka on itseasiassa tarkoitus tässä parin kuukauden sisällä laskettaa.” 

Myös nuorkarjahalli on Martta Heikkisen haaveena. Kehittämishankkeisiin ja muihin hakemuksiin Heikkinen hyödyntää osaajia, 

”Pykälä- ja tukiviidakko kaikkine velvoitteineen ja vaatimuksineen on kuitenkin aika iso ja niin olemme suosiolla pyytäneet apua niiltä, jotka näitä asioita pyörittelee työkseen. Tämä säästää omaa aikaan johonkin muuhun.” 

Nainen hymyilee ulkoilevien lehmien keskellä työhaalareissa.
Ulkoilutus on mahdollistanut eläinmäärän nousun, iloitsee Martta Heikkinen.

Osaamisen hyödyntäminen on Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmän tuen ansiosta edullista. 

”Sitä voi joskus sokeutua omalle tekemiselle ja kangistua kaavoihinsa niin joku ulkopuolinen on toisinaan paikallaan avaamaan silmät, että asian voi tehdä ehkä eri lailla fiksumminkin. Yksin ei tarvitse ihan kaikessa maatiloillakaan pärjätä ja henkinen taakka pienenee kummasti, kun vaikkapa osan paperipinosta vie jonkun toisen ammattilaisen hoidettavaksi. Hyvät neuvot ja sivustatuki tuossa paperisodassa ja muussakin on ainakin meidän tilallamme ollut tärkeä.” 


Artikkeli on julkaistu Kainuun ELY-keskuksen ja Leadereiden yhteisessä Vekkari-lehdessä kevättalvella 2021. Voit tutustua lehteen oheisen linkin kautta: https://www.doria.fi/handle/10024/180743