Sukellus ympäristöasiantuntijan arkeen

Olen Katja ja työskentelen Kainuun ELY-keskuksella ympäristöasiantuntijana. Minulta kysytään usein, mitä työni pitää sisällään, ja siihen vastaan yleisimmin: ”Vaikka mitä!” Tervetuloa kurkistamaan, mitä kaikkea työlistaltani on tänä vuonna löytynyt.

Taustastani voisin kertoa sen verran, että olen opiskellut maantiedettä ja aloittanut valmistumiseni jälkeen työt ELY-keskuksella. Tehtäväni sijoittuu ympäristöpuolelle, eli työskentelen ympäristön ja luonnonvarojen parissa. ELY-keskuksella vastuualueet jakaantuvat yksiköihin ja siitä edelleen tiimeihin, jotka kokoontuvat tasaisin väliajoin. Työntekijät, kuten minäkin, kuuluvat usein moneen tiimiin ja tekevät töitä poikkileikkaavasti. Omiin tehtäviini kuuluvat Kainuun alueen turvetuotannon valvonta, vesistökunnostushankkeiden suunnitteleminen ja vesienhoidon toimeenpaneminen. Päätavoitteena työssäni on varautua muuttuviin ilmasto- ja vesiolosuhteisiin, edistää vesienkäytön yhteensovittamista valuma-alueilla sekä edistää vesien hyvän tilan tavoitteita.

Turvemaamaisema.
Tänä kesänä säät ovat suosineet turvetuotantoalueen tarkastuskäynneillä!
Kuva: Katja Vainionpää, Kainuun ELY-keskus.

Turvetuotannon valvontaa ja tuulivoimaan perehtymistä

Turvetuotannon valvonta pohjaa ympäristönsuojelulakiin, jonka nojalla myönnetyn ympäristöluvan noudattamista ELY-keskus valvoo. Vuoden 2022 aikana on esimerkiksi annettu monenlaisia lausuntoja, tarkastettu tarkkailuraportteja ja -tuloksia, käyty kuittaamassa häiriöilmoituksia sekä tehty tusinan verran määräaikais- ja lopettamistarkastuksia. Tarkastuskäynneillä käydään läpi kohteen toimintaan liittyviä asiakirjoja sekä otetaan kuvia. Käynneillä pääsen lennättämään myös dronea, jotta alueesta saadaan ilmakuvia.

Tänä keväänä olen saanut tehdä täysin uuden aluevaltauksen ja tutustua tuulivoiman ympäistövaikutusten arvointimenettelyyn (YVA), jonka avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään tuulivoimahankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyyn on liittynyt esimerkiksi ennakkoneuvottelun ja yleisötilaisuuden järjestämistä, seurantaryhmään osallistumista, kuulemisen järjestämistä ja lausunnon valmistelua.

Vesistöjen parissa riittää tekemistä

Vesistöpuolella työtehtäväni ovat koostuneet monista eri kokonaisuuksista. Yksi niistä on KAIPO-verkko, eli Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanke. KAIPO-verkossa on tämän vuoden aikana tehostettu vesien kunnostustoimintaa ja osaajien verkostoitumista, järjestetty neuvontaa, koulutuksia ja tapahtumia sekä viestitty hankkeesta eri kanavia hyödyntäen. Hankkeessa on laadittu pienimuotoisia vesistökunnostuspilotteja: esimerkiksi elokuussa Kuhmon Tönönlammella pidettiin vesikasvillisuuden niittonäytös, johon osallistuin itsekin.

Kaksi miestä veneellä, jonka keulassa niittokone.
Tönölänlammen niittonäytöksessä Oulun kalatalouskeskus niitti vesikasvillisuuden, minkä jälkeen kasvillisuus kerättiin rannalle nuotalla. Nuottaaminen osoittautui haastavaksi lammen pohjassa olevien ajopuiden takia.
Kuva: Katja Vainionpää, Kainuun ELY-keskus.

Osa työtehtävistäni liittyy vesistökunnostuksiin. Järvissä kunnostustarve johtuu yleensä liiallisesta kuormituksesta, joka aiheuttaa rehevöitymistä, mataloitumista ja umpeenkasvua. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ja niihin voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, kyläyhdistys tai kunta. Seuraavat rahoitushaut aukeavat 18. lokakuuta, ja usein pääsen tukemaan tahoja hankkeiden suunnittelussa. Lisäksi rahoitusta saaneiden kunnostushankkeiden etenemistä seurataan. Esimerkiksi elokuussa kävin seuraamassa Hyrynsalmen Syväjärven vesikasvillisuuden niittoa, ja myös Kajaanin Iso Ruuhijärven kunnostushankkeella on pidetty muutama tilannekatsauskokous.

Yksi vuoden onnistuneimpia yhteistyötapahtumia on ollut Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa järjestämämme Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari. Rovaniemellä toukokuussa järjestetty seminaari toi yhteen Pohjois-Suomen yhdistyksiä, osakaskuntia, kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä muita kiinnostuneita keskustelemaan vesistöjen hoidosta ja kunnostamisesta. Toivottavasti tapahtuma saa jatkoa vielä tulevaisuudessakin!

Hymyilevä katja taustallaan suuri määrä niitettyä lummetta lammen pinnalla.
Katja kauneuskylvyssä lumpeiden keskellä Syväjärvellä. Nuotalla saatiin kerättyä iso massa vesikasvillisuutta.
Kuva: Katja Vainionpää, Kainuun ELY-keskus.

Lisäksi Kainuun ELY-keskuksen ministeriöltä saatujen määrärahojen puitteissa suunnitellaan jollekin maakunnan vesimuodostumalle kunnostussuunnitelma. Vuonna 2021 kunnostussuunnitelma laadittiin Paltaniemen alueella sijaitseville lammille, jotka ovat kooltaan alle 10 hehtaarin lampia, ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa ja joissa on ollut säännöllisesti runsaita sinileväkukintoja. Kunnostussuunnitelma laaditaan alueelle tehtyjen tutkimusten pohjalta ja siinä esitetään eri kunnostusmenetelmiä, joista valitaan ensisijaiset kunnostustoimet sekä suunnitellaan niiden toteutusta. Suunnitelmaa käydään läpi myös paikallisten asukkaiden kanssa. Ja ai niin, yhdellä Paltaniemen lampien maastokäynnillä säikähdin melkein kuoliaaksi, kun olin astua piisamin hännän päälle!

Suurempien kokonaisuuksien lisäksi vesistöhommiin liittyy paljon pientä arkipäivän puuhaa, kuten viestintää, karttojen laatimista, keskustelua kuntien, kansalaisten ja muiden viranomaisten kanssa, selvitystyötä, kokouksien järjestämistä ja niihin osallistumista etänä ja livenä sekä raporttien ja tutkimusten lukemista. Tänä vuonna sain olla laatimassa myös eTPO-sivustoa, jonka tavoitteena oli kehittää ELY-keskusten alueille laadittuja vesienhoidon toimenpideohjelmia yhdenmukaisemmiksi ja tiiviimmiksi, sekä toteuttaa niiden pohjalta yhteinen valtakunnallinen sivusto sähköiselle toimenpideohjelmalle.

Henkilöryhmä katselemassa pienelle lammelle. Lampi vielä osittain jäässä, puut lehdettömiä ja nurmikko ruskeaa.
Paltaniemen lampien kunnostussuunnitelman yleisötilaisuudessa oli suunnitelman laatija FCG Oy:lta, ELY-keskus sekä asukkaita Paltaniemeltä.
Kuva: Katja Vainionpää, Kainuun ELY-keskus.

Monipuolinen arki hymyilyttää

Monet työkaverini ovat jääneet koronan mahdollistaman etätyöskentelyn jälkeen kotikonttorille. Itse tykkään työskennellä enemmän toimistolla, jotta voin jakaa ajatuksia muiden kanssa ja jotta työpäivät alkavat ja loppuvat napakammin. Toisinaan hyödynnän myös työpaikkamme kuntosalia. Sitä paitsi mikään ei voita kahvitaukoa, jolloin kuppi kuumaa lämmittää mieltä ja työkavereiden naurunremakka sielua.

Itse voin sanoa nauttivani työpäivistäni, koska ne ovat aina hyvin erilaisia. Välillä voi olla hyvinkin kiireistä, jolloin samaan viikkoon sattuu useampi deadline ja maastokäynti. Olen osallistunut moniin koulutuksiin, mutta olen myös saanut olla kouluttamassa, kun meidän yksikköömme palkattiin noheva harjoittelija kesäksi – ja mikä parasta, harjoittelija sai jatkoa vielä vuodeksi.

Työhöni kuuluu siis todellakin vaikka mitä!


Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku (ym.fi)
Vesienhoidon toimenpideohjelma – valtakunnallinen tietopalvelu eTPO (etpo.fi)


Retkelyasuinen nainen hymyilemässä Norjan vuonomaisemassa.

Kirjoittaja Katja Vainionpää toimii ympäristöasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa ja on kuvassa nauttimassa kesälomastaan Rondanen kansallispuistossa Norjassa.