Mikroyrityksestä pienyritykseksi – loikka uudelle johtamisen tasolle

Suuri osa Suomen yrityksistä on hyvin pieniä. Yrityksessä työskentelee yleensä pelkästään yrittäjä itse, ja jos yrityksellä on vakaa asiakaskunta sekä kysyntää palveluilleen ja tuotteilleen, se saattaa työllistää pari-kolme työntekijää. Monille yrittäjille tämä riittää: heille itsensä ja mahdollisesti parin muun ammattilaisen työllistäminen on sopiva toimintatapa.

Sininen tausta, jolla valkoinen ympyrä, roikkuva hehkulamppu sekä teksti: "Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke: Yrityksen kasvaessa yrittäjästä tulee johtaja." Alareunassa EU:n, Vipuvoimaa EU:lta sekä ELY-keskuksen logot.

Yrityksen palvelujen tai tuotteiden selkeä kysynnän kasvu ja/tai yrittäjän innostus uusien palvelujen, tuotteiden tai toimintamallien kehittämiseen voi olla sysäys yrityksen kasvulle. Kun yritys kehittää strategista johtamistaan, saattaa sen myötä tulla tarve lisärekrytointeihin, ja henkilöstön määrän kasvaessa muuttuvat myös johtamisen menetelmät. Yrittäjällä ei mahdollisesti ole enää aikaa olla henkilökohtaisesti mukana arjen työssä, vaan hänen aikansa kuluu yrityksen suunnittelu- ja johtamistehtäviin tai asiakkaiden kohtaamiseen. Jokapäiväinen kontakti työntekijöihin voi jäädä toteutumatta, eikä yrittäjä tiedä enää tarkkaan, mitä hänen alaisilleen kuuluu. Henkilöstö on kuitenkin olennainen osa yrityksen tuottavuutta ja siihen tulisi panostaa. Työntekijöiden kokemukset työstään, työyhteisöstään ja työpaikastaan vaikuttavat heidän motivaatioonsa, työhyvinvointiinsa ja kykyynsä tehdä yhteistyötä työpaikalla. Tämä kaikki näkyy yrityksen tuloksessa ja myös uudistumiskyvyssä.

Jotta yrittäjä voi johtaa yritystään tehokkaasti, tarvitaan keino arvioida henkilöstöresurssien tilaa ja tarvittaessa tehdä kohdennettuja kehittämistoimenpiteitä. QWL-mittaus (Quality of Working Life) on nykyaikainen menetelmä henkilöstön kokemuksen ja työn tuottavuuden arvioimiseksi. Saadun tiedon perusteella voidaan tunnistaa mahdollisia piiloon jääviä ongelmia, joilla on vaikutusta työn tuottavuuteen. Tulosten anonyymi käsittely mahdollistaa neutraalin keskustelun avaamisen eikä johtaja ole vain kahvipöytäkeskustelujen tai muutamilta työntekijöiltä saatujen näkemysten varassa. Tämä tuo johtamiseen tasapuolisuutta ja mahdollistaa kaikkien henkilöstön jäsenten kokemuksen huomioimisen päätöksenteossa.

Lila tausta, jolla valkoinen ympyrä, roikkuva hehkulamppu sekä teksti: "Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke: Kokemukset työstä vaikuttavat motivaatioon, työhyvinvointiin ja kykyyn tehdä yhteistyötä." Alareunassa EU:n, Vipuvoimaa EU:lta sekä ELY-keskuksen logot.

Henkilöstökokemuksesta saatua tietoa voidaan yhdistää myös muuhun yrityksen tilannetta kuvaavaan tietoon. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan johtamisen näkökulmaa, joka painottaa tiedon hyödyntämistä päätöksenteon perustana. Henkilöstön tuottavuutta kuvaavaa tietoa voidaan arvioida yhdessä esimerkiksi talouden tunnuslukuja ja asiakastyytyväisyyttä kuvaavan tiedon rinnalla. Saatu tieto antaa yrittäjälle vahvan pohjan yrityksen toiminnan arvioimiselle ja strategiselle kehittämiselle.

Yrityksen kasvu haastaa yrittäjää vahvistamaan johtamistaitojaan ja myös hyödyntämään yrityksestä löytyvää osaamista. Henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä heidän palkitsemisensa tuloksista on yksi parhaista keinoista tukea henkilöstön sitoutumista yrityksen tavoitteisiin. Innovatiivinen ja sisäisessä yhteistyössä onnistuva yritys viestii myös hyvää yrityskuvaa ja on kiinnostava sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden että uusien työntekijöiden silmissä.Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke on käynnistynyt elokuun alussa. Kainuulaiset pienyritykset voivat hyödyntää maksuttomasti hankkeen tuottamia palveluja; kartoittaa työyhteisön ja työprosessien laatua henkilöstön kokemana sekä saada tietoa henkilökunnan työhyvinvoinnista. Yritykset saavat myös tukea mahdollisiin kehittämistarpeisiinsa maksuttomien konsultointien ja valmennusten avulla. Ilmoita yrityksesi mukaan hankkeeseen tästä!

Sininen tausta, jolla valkoinen ympyrä, roikkuva hehkulamppu sekä teksti: "Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke". Alareunassa EU:n, Vipuvoimaa EU:lta sekä ELY-keskuksen logot.

Hymyilevä, vaaleahiuksinen ja silmälasipäinen nainen.

Kirjoittaja Anu Piirainen on Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua –hankkeen projektipäällikkö Kainuun ELY-keskuksessa. Tavoitat hänet hankkeen tiimoilta puhelimitse numerolla 029 502 3086 tai sähköpostitse osoitteella anu.piirainen@ely-keskus.fi.