Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna – 10+1 usein kysyttyä kysymystä ja vastausta

 

Syksy on jo hyvässä vauhdissa ja sen myötä myös opiskelu. Vai onko? Jos olet vasta harkinnut opiskelua työttömyysetuudella tuettuna, niin lue tämä.

Kokosimme yhdessä Kainuun TE-toimiston kanssa 10 usein kysyttyä kysymystä omaehtoisesta opiskelusta – ja vastasimme niihin. Mikäli opiskelukärpänen puraisee, mutta jotain jää epäselväksi vielä tämän luettuasi, ota rohkeasti yhteyttä TE-toimistoon!

1) Miksi kannattaa opiskella?

Tämä päivän työmarkkinoilla edellytetään lähes aina jonkinlaista koulutusta – opiskelu on loistava tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on edullinen tapa opiskella!

2) Milloin voi hakea koulutukseen?

Koulutuksiin voi hakea normaalien hakuaikojen puitteissa joko kevään tai syksyn yhteishaussa.

Lisäksi tammikuusta 2018 alkaen ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) on ollut mahdollista hakea jatkuvalla haulla, mikä mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden!

3) Miten pitkäksi aikaa omehtoiseen opiskeluun voi saada tukea?

Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden.

4) Mitä sitten, kun työttömyyspäiväraha loppuu, mutta opinnot ovat vielä kesken?

Ei hätää, työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä omaehtoista opiskelua voi jatkaa opintotuella.

5) Voiko työssäoleva saada tukea?

Vain yli 25-vuotias työtön voi opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi (pois lukien palkkatukityö) aloittaaksesi omaehtoiset opinnot.

Jos opinnot on aloitettu työsuhteen aikana, mutta työsuhde päättyy, on opiskelusta kuitenkin mahdollista sopia koulutuksen alkamisen jälkeen.

6) Miten opintojen edistymistä seurataan?

Opintojen etenemisestä on ilmoitettava TE-toimistolle kuuden kuukauden välein. Mukaan voi liittää opintosuoritusotteen tai oppilaitoksesta saatavan todistuksen.

Jos TE-toimisto ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tämän kanssa kannattaa siis olla tarkkana!

7) Voiko opiskelun keskeyttää tilapäisesti?

Opinnot voi keskeyttää esimerkiksi pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi. Keskeyttämisestä pitää ilmoittaa TE-toimistolle viipymättä, sillä tukiaika kuluu normaalisti ilmoitukseen asti. Koulujen kesälomien ajaksi opiskelua ei voi keskeyttää

8) Saako opintojen ohessa tehdä töitä?

Saa tehdä! Opiskelun ohessa voit tienata 300 €/kk bruttona eli ennen veroja ilman, että tulo vähentää työttömyysturvasi määrää.

9) Hyväksytäänkö omaehtoinen opiskelu aktiivimalliin?

Kyllä vain, omaehtoinen opiskelu on työllistymistä edistävää palvelua ja täyttää aktiivisuuden edellytyksen.

10) Voiko omaehtoiseen opiskeluun saada korotusosan?

Työttömyysetuuden voi saada korotettuna, jos olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotusosan voi saada myös omaehtoisen opiskelun aikana ja sitä maksetaan enintään 200 päivältä

10+1 Minkälaiseen koulutukseen voi saada tukea?

Tukea saa opintohin, jotka johtavat

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa tai
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Kyseessä voi olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avoimen yliopiston- tai ammattikorkeakoulun polku- tai väyläopintoja.

Rekrykoulutus auttoi Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:tä uusien työntekijöiden löytämisessä

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:n Kajaanin tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen ja koulutuksen avulla yritykseen työllistynyt Jukka Huovinen
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:n Kajaanin tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen ja koulutuksen avulla yritykseen työllistynyt Jukka Huovinen

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA sekä Kainuun TE-toimisto ja ELY-keskus järjestivät 16.4.2018 – 31.8.2018 Pipetintekijän perusteet -RekryKoulutuksen, jolla koulutettiin Sartorius Biohitille uutta työvoimaa.

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy kehittää, valmistaa ja myy nesteannostelutuotteita, kuten pipettejä, niiden kalibrointipalveluita ja kertakäyttöisiä pipetinkärkiä laboratorio- ja lääketeollisuuden käyttöön. Yritys on osa saksalaista Sartorius-konsernia, jonka mittavat investoinnit suomalaiseen tytäryhtiöönsä ovat tuoneet Kajaanin tuotantoyksikköön paitsi uutta tuotantoteknologiaa myös uusia työpaikkoja. Henkilöstöä Kajaanin tehtaalla on 120. Tänä vuonna Kajaaniin on rekrytoitu 20 vakituista työntekijää ja tarvetta uudelle työvoimalle on jatkuvasti.

Osaajatarpeen vuoksi yritys päätti tehdä Kainuun ELY-keskukselle esityksen Pipetintekijän perusteet -RekryKoulutuksesta. ELY-keskus katsoi, että RekryKoulutuksen edellytykset täyttyvät, minkä jälkeen tehtiin koulutussuunnitelma, valittiin kouluttaja ja aloitettiin koulutuksen markkinointi.

Hakemuksia koulutukseen tuli 64 ja siihen valittiin 14 henkilöä, joista 13 suoritti sen loppuun asti ja työllistyi Sartorius Biohitille. Heistä kaksi työskentelee muovituotannossa, yksi muottihuollossa ja loput kokoonpanotehtävissä.

Yksi kokoonpanoon sijoittuneista on Jukka Huovinen, joka on koulutukseltaan elektroniikka-asentaja ja oli ennen RekryKoulutusta työttömänä 7 kuukautta.

– Huomasin koulutuksen TE-palveluiden sivuilta ja päätin hakea siihen. Yllätyin, kun pääsin haastatteluun ja tulin valituksi. Olen pitänyt työstä, ja perehdytys koulutuksen jälkeenkin on ollut tosi hyvää, Huovinen sanoo.

Viiden kuukauden koulutus oli Huovisen mielestä yllättävän pitkä, mutta meni nopeasti ja antoi kattavan pohjan työtä varten.

– RekryKoulutus on motivoiva tapa kehittää omaa osaamistaan, sillä sen avulla on hyvä mahdollisuus työllistyä uusia työntekijöitä kouluttavaan yritykseen. Teoriaopetus ja työssäoppiminen olivat hyvin tasapainossa, mutta uuden tehtävän hallitseminen vaatii silti lisää rutiinia ja silmän harjaantuminen tuotteiden laadun osalta vie aikaa, Huovinen toteaa.

Sartorius Biohitin Kajaanin tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen avaa syitä koulutuksen pituudelle:

– Meille oli tärkeää, että opiskelijat oppivat tulevaisuutta varten laajalti eri asioita, joiden tietäminen mahdollistaa sisäisen etenemisen yrityksessä vaativampiin tehtäviin. Ensimmäinen Kajaanissa järjestämämme RekryKoulutus oli 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, ja meillä on ollut täällä sen jälkeen muutama muukin RekryKoulutus. Monet niihin osallistuneista työskentelevät edelleen yrityksessämme ja jotkut ovat edenneet aina toimihenkilötehtäviin asti.

Työllisyysaste on parantunut Suomessa nopeaa tahtia, mikä on tietysti erinomainen asia. Yrityksille se kuitenkin tarkoittaa, ettei osaavaa työvoimaa ole tarjolla yhtä paljoa kuin aikaisemmin – Kainuussa rekrytointiongelmat ovat maan pahimpia ja yhä useammalla alalla voidaan puhua jo työvoimapulasta. Pulkkinen pitää RekryKoulutusta potentiaalisena apuna työntekijöiden rekrytoinnissa:

– RekryKoulutus on hyvä tapa kouluttaa uutta työvoimaa, ja suosittelen sitä muillekin työnantajille etenkin, kun työntekijöitä rekrytoidaan kerralla enemmän. Olemme tyytyväisiä koulutuksen laatuun ja olemme saaneet yritykseemme osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Tänä vuonna RekryKoulutuksia on järjestetty Kainuussa seitsemän kappaletta ja niihin on osallistunut lähes 80 henkilöä, joista työssä on hieman yli 50. Toivomme ELY-keskuksessa lisää koulutusesityksiä yrityksiltä, jotka etsivät työntekijöitä tai haluavat kehittää oman henkilöstön osaamista.

Tehdään Kainuusta yhdessä entistäkin elinvoimaisempi!

 

RekryKoulutus 
  • räätälöidään yrityksen tarpeisiin
  • sisältää tietopuolista opetusta ja ohjattua työssäoppimista yrityksessä
  • kestää yleensä 3–9 kuukautta, vähimmäiskesto on 10 päivää
  • antaa opiskelijoille yrityksen työtehtävässä tarvittavat valmiudet ja osaamisen
  • on yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä rahoittamaa, yrityksen osuus on 30 % koulutuksen kokonaishinnasta
  • toteutetaan yhteistyössä yrityksen, TE-hallinnon ja koulutuspalvelun tuottajan kanssa.

Lue lisää RekryKoulutuksesta täältä.

 

Ota yhteyttä:

Kainuun TE-toimisto, Pentti Hyypijev, puh. 029 503 9031

Kainuun ELY-keskus, Anne Ristioja, puh. 029 502 3582 tai Atte Laitinen, puh. 029 502 3886

 

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa, mitä Kainuun ELY-keskuksessa tapahtuu: tilaa ilmoitus uusista blogiartikkeleista suoraan sähköpostiisi tai ota seurantaan Kainuun ELY-keskuksen Twitter- (@kainunely) ja Instagram- (@kainuunely) tilit.


 

Kirjoittaja Atte Laitinen työskentelee suunnittelijana Kainuun ELY-keskuksessa.

Sotkamon Pöllyvaaralla tehtiin pohjavesitutkimuksia kairaamalla: ”matkailu lisää veden tarvetta”

Sotkamon Pöllyvaaralla tehtiin kesän 2018 aikana pohjavesitutkimuksia kairaamalla yli 20 metrin syvyydestä maaperästä.

Videolla Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Mari Helin esittelee kairauksia tarkemmin ja kertoo muun muassa, miksi Pöllyvaaralla kairattiin ja aiheutuiko siitä haittaa ympäristölle.