Uiko kala näytteeseen ja muita kysymyksiä -Kajaanin keskuskoululaiset ja vesistöasiantuntija kohtasivat

kimmo20161107_094302-recovered

 

Kajaanin Keskuskoulussa vietettiin marraskuun alussa joki–teemaa. Tarkoituksena oli perehdyttää koulun oppilaita erilaisiin jokiympäristöä koskeviin aihepiireihin.  Koulun kolmannen ja neljännen luokan oppilaat tutustuivat vesi-, eläinplankton- ja pohjaeläinnäytteenottoon Kainuun ELY-keskuksen vesistöasiantuntijan Kimmo Virtasen johdolla.

Purevaa pakkassäätä uhmaten koululaiset jalkautuivat kaupungin läpi virtaavan Kajaaninjoen äärelle. Virtanen kertoi heille ainakin vesien tilan seurannasta, analyysitulosten tulkitsemisesta ja tilan luokittelusta.

kimmon-varusteet20161107_110112-recovered

”Oli ilahduttavaa kuulla, että lasten mielestä Kajaaninjoen vesi oli hyvälaatuista. Monella lapsella oli kuitenkin kokemusta myös levähavainnoista. Lapset olivat aidosti innostuneita vesieliöstöstä. Toivottavasti jonkun mieliin jäi kytemään vaikka haave biologin ammatista tulevaisuuden työuralle”,  Virtanen tiivistää erilaisista oppitunneista.

FAKTAT:

Kuka: Kimmo Virtanen

Titteli: Vesistöasiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Työtehtävät: Vesienhoidon suunnittelun koordinaatio, vesien tilaan liittyvät asiantuntijatehtävät, ojitusten valvonta

Lisäksi: Aktiivinen kalastuksen harrastaja, Kajaanin Perhokerhon puheenjohtaja