Voimaa Verkostotreffeiltä

vaaran-harjoitus

Vaikka Kainuun TE-palveluiden asiantuntijoiden ja työllisyyttä edistävien hanketoimijoiden yhteisessä verkostoitumis- ja valmennuspäivässä, Verkostotreffeillä, puhuttiin paljon, korostui yksi aihe ylitse muiden: yhteistyö ja sen voima.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kainuun TYPO-koordinaatio-hanke ja Osaava ohjaaja -hanke.

Miten yhteistyö ja verkostoituminen liittyvät toisiinsa?

”Kainuu on pieni ja ihmiset tuttuja”, kahvipöytäkeskusteluissa todettiin, mutta silti moni pöytäryhmä joutui tekemään esittelykierroksen ennen varsinaisia keskustelutehtäviä. Lähes jokaisessa pöydässä nimittäin istui joku, joka ei kaikille ollut entuudestaan tuttu.

”Verkosto voi ikään kuin olla olemassa, mutta sitä pitää osata käyttää. Yhteistyö on helpompaa, kun kasvot ovat tutut.”

Verkostotreffien valmentajana toiminut Intotalon Ollis Leppänen vauhdittikin osallistujien kasvotutustumista speed datingilla, joiden aikana jokaisen tuli etsiä itselleen keskustelukumppaniksi henkilö, jota ei aiemmin ollut tavannut.

pikatreffit

Asiakkaan asia ja luottamus kerralla kuntoon

Käydyissä keskusteluissa muun muassa jaettiin asiakastyössä opittuja hyviä käytänteitä ja todettiin, että usein näiden hyvien käytänteiden taustalla on yhteistyön hyödyntäminen. Yhden ihmisen ei tarvitse olla jokaisen asian asiantuntija, kun hänellä on ympärillään verkosto, jonka muut jäsenet auttavat tarvittaessa. Ja kun asiakkaan polku verkoston jäseneltä toiselle on ennalta suunniteltu, saa hän asiansa kerralla kuntoon.

Unohtamatta tietenkään sitä yhteistyötä, jota tehdään asiakkaan kanssa. Kun yhteistyö sujuu, syntyy luottamus, jonka johdosta päästään entistä parempiin tuloksiin.

speeddating

Forum-teatterissa epäkohdat ratkaistaan yhteistyöllä

Verkostotreffeistä erityisen teki iltapäivällä nähty Vaara-kollektiivin vetämä forum-teatteriesitys. Totuutta ja leikkiä yhdistävä teatterimuoto on oivallinen keino synnyttää uudenlaista ajattelua ja keskustelua hankalista tilanteista. Forum-teatteri osallistaa yleisöä, jonka tehtävänä on käsitellä, keskustella ja kokeilla, miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat esille nostettuihin tilanteisiin.

Teatterin yleisössä verkostotreffiläiset pääsivät seuraamaan omaa työtään ikään kuin sivusta. Esitettyjen tilanteiden ongelmakohtia ratkottiin niin ikään yhteistyössä keskustellen, välillä nauraen ja välillä vakavoituen: ”Esitys sai tajuamaan, miten moni asia vaikuttaa onnistumiseen!”

liisa2

 

”Onnistunut Verkostotreffipäivä kokosi verkostoitumaan kainuulaisia työllisyydentoimijoita. Aamupäivällä jaettiin toimivia käytänteitä ja tarinoita asiakasohjauksen arkityöstä.  Iltapäivän Vaara-kollektiivin Forum-teatteriesitys meni aivan ihon alle. Esitys asiakkaan, ”työttömän Timon” kohtaamisesta Katto Oy:ssä oli herättelevä. Moni pystyi samaistumaan esityksen tilanteisiin ja haasteisiin tai löysi jopa jossain kohtaa esitystä itsensä, työkaverinsa tai asiakkaan.

 

Esityksessä tuotiin kärjistäen, mutta toisaalta hauskasti ja symbolisesti esille epäkohtia ja haasteita, joita usein kohtaamme arjen työssä asiakkaiden kanssa. Esitys myös muistutti kuinka monet asiat ja muuttujat vaikuttavat asiakasohjaukseen. Toisaalta asiakasohjaustyötä jokainen tekee omalla persoonallaan ja työtä voi tehdä oikein monella eri tavalla.

 

Kiitos kaikille osallistujille onnistuneesta ja virkistävästä treffipäivästä!”

 

Anja, Päivi, Maija ja Merja
Kainuun TYPO-koordinaatio ja Osaava ohjaaja -hankkeesta

 


1.2. järjestetystä tapahtumasta jutun kokosi Kainuun ELY-keskuksen viestintäasiantuntija Ilona Mäki-Maukola