Kainuussa on töitä! Case puhdistuspalveluala

Kainuussa on tällä hetkellä runsaasti töitä tarjolla. Muun muassa puhdistuspalvelualalla uusia työntekijöitä etsitään jatkuvasti. Lähdimmekin selvittämään, minkälaisia vaatimuksia alalla on, mitä koulutusta alalle on saatavilla ja mitä kaikkea työtehtävät pitävätkään sisällään.

Tervetuloa mukaan!

Puhdistuspalvelualan työtehtävät

TE-toimisto auttaa alalle työllistymisessä

Puhdistuspalvelualalle voi kouluttautua esimerkiksi oppisopimuksella

Maakuntauudistus minuutissa – sopivan työvoiman saatavuus

Osaavan työvoiman saatavuus on yksi keskeisimpiä kainuulaisten yritysten ja organisaatioiden menestymiseen sekä toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy vahvasti koulutus. Ammatit ja toimenkuvat muuttuvat nopeasti ja tämän vuoksi myös työntekijöiden osaamisvaatimukset muuttuvat.

Videolla Kainuun TE-toimiston palvelujohtaja Kirsi Hämäläinen kertoo rekrytointihaasteista.

 

Maakuntauudistus minuutissa – Korkean työttömyyden maakunnasta tuhansien työmahdollisuuksien maakunnaksi

Kehysriihessä Kainuu valittiin kahden muun maakunnan kanssa siltasopimusalueeksi. Kainuuseen ollaankin parhaillaan laatimassa sopimusta, jolla pyritään löytämään ratkaisu työvoimatarpeeseen. Siltasopimus on eri tahojen yhteinen sopimus, joka perustuu toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jossa määritetään vastuut, työnjako ja tarvittavien toimenpiteiden rahoitukset.

Videolla Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tiina Veijola kertoo Kainuun positiivisesta rakennemuutoksesta. Aiemmin korkean työttömyyden maakunnassa on parhaillaan auki ennätysmäärä työpaikkoja.