Työssään hyvin viihtyvä ja pätevä henkilöstö on yrityksen menestymisen tärkein voimavara 

Työelämän laatu puhututtaa nykyään – työn merkitys on kasvanut ja myös siellä viihtymistä pidetään tärkeämpänä. Nyt kainuulaisten yritysten on mahdollista saada maksuttomasti tukea työelämän laadun kehittämiseen!

Petroolinsininen tausta, jossa valkoinen ympyrä ja hehkulamppu. Ympyrässä teksti "työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke". Alareunassa Euroopan unionin rahoitusten logo, Vipuvoimaa EU:lta -logo sekä ELY-keskuksen logo.

Viime vuodet ovat olleet monella tapaa sellaisia, ettei niihin ole voinut juuri varautua. Epävarmuus heijastuu niin yksittäisten ihmisten kuin yritysten tulevaisuuden näkymiin. Työ ja sen merkitys korostuvat entisestään, samoin kuin se, miten perhe, työ ja vapaa-aika saadaan sovitettua yhteen. Jokainen tulee työhön ja työyhteisöön mukanaan myös muu elämä: kaikenlaiset tunteet ovat läsnä työpaikoilla sen sijaan, että ne jätettäisiin narikkaan töihin tullessa. Työpaikan yleinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, kuinka avoimesti omia henkilökohtaisen elämän iloja tai haasteita työyhteisössä voi tuoda esiin. Jos työpaikalla on luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, vahvistuu myös yhteenkuuluvuuden tunne ja me-henki.

Käsitteenä työelämän laatu viittaa juuri työntekijän kokemukseen työssä viihtymisestä. Se, että töissä on mukava olla, sitouttaa työhön vahvemmin ja lisää tuloksellisuutta. Kokemukset värittävät myös sitä, miten omasta työstä ja työpaikasta puhutaan – maineeltaan hyvään työpaikkaan on helpompi saada uusiakin työntekijöitä. Kun asian pohtimiselle antaa hieman aikaa, huomaa nopeasti, kuinka tärkeää on pitää huolta nykyisten työntekijöiden työelämän laadusta myös siksi, että uudet potentiaaliset työntekijät olisivat kiinnostuneita yrityksestä.

Kilpailu osaavasta ja sitoutuneesta työvoimasta on nyt kovaa ja Kainuussa rekrytoinnin haasteet yleisiä. Työyhteisö, jossa on turvallinen työskentelyilmapiiri, mutkatonta johtamista ja ymmärrys oman ja toisten työn merkityksestä, on vahvoilla myös rekrytoinneissa. Rekrytointien yhteydessä kannattaakin kiinnittää huomiota myös hakukokemukseen, sillä hakuprosessissa välitetään mielikuvaa yrityksestä. Laadukas hakuprosessi vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa ja saa työnhakijan tarttumaan yrityksen työpaikkailmoituksiin toistekin!

Elokuun alussa startannut Kainuun ELY-keskuksen Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke tarjoaa kainuulaisille pk-yrityksille mahdollisuuden lähteä selvittämään ja kehittämään työelämän laatua työyhteisössään. Mukaan toivotaan yrityksiä, jotka ovat kohdanneet rekrytointiin liittyviä haasteita viimeisten vuosien aikana. Prosessissa eteneminen pohjautuu tieteellisesti validoituun QWL-mittaukseen, jonka henkilöstölle ja johdolle suunnattujen kysymysten avulla saadaan selville työelämän koettu laatu. Saatujen tulosten jälkeen autamme yrityksiä kehittämissuunnitelmien teossa ja tuemme sen toteutuksessa. Tarjolla on muun muassa koulutuksia ja valmennusta, jotka kohdennetaan kullekin yritykselle sopiviksi. Palvelukokonaisuus on yrityksille maksuton.

Panostaminen työelämän laadun kehittämiseen edistää työn mielekkyyttä, työmotivaatiota ja työn tuottavuutta. Työhönsä tyytyväiset työntekijät tekevät parempaa tulosta! Tilaisuuteen kannattaa siis tarttua: nyt on mahdollisuus päästä kehittämään yrityksen kilpailukykyä ja taitoaja tulevaisuuttakin silmällä pitäen. Hankkeeseen on mahdollista ilmoittautua lokakuun 2022 ajan.


Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen tästä! Ilmoittautuminen on auki lokakuun 2022 ajan.

QR-koodi iomoittautumiseen.


Henna taustallaan syksyinen maisema.

Kirjoittaja Henna Hietakangas on Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hankkeen projektisuunnittelija Kainuun ELY-keskuksessa ja vapaa-ajallaan bongailee erilaisia pihapiirin lintuja, joista mahtavin on merikotka.