Blogi

Uuden navetan avajaiset Korpisentilalla Puolangalla

Faktalaatikko:

  • Yrittäjät Sanna Peura ja Jani Kyllönen
  • Tila ostettu Jani Kyllösen vanhemmilta vuonna 2010
  • Uusi 55 lehmän lypsykarjapihattonavetta valmistunut marraskuussa 2017
  • 22.11.2017 avajaiset, joissa video kuvattiin
  • Navetassa on automaattinen robottilypsyjärjestelmä
  • Navetassa on lehmäpaikkojen lisäksi tilat myös nuorkarjalle.
  • Investointiin sisältyvät lantavarastot
  • Kustannusarvio 850 000 €

Puolangalla tilakohtainen meijeriin lähetty maitomäärä on vuonna 2016 ollut keskimäärin 603 000 litraa. Tilaa kohden maitomäärä on kasvanut 48 000 litraa (8,7 %) vuoteen 2015 verrattuna. Puolangan tilakohtainen meijeriin lähetetty maitomäärä vuonna 2016 on yli kaksinkertainen verrattuna koko Kainuun tilakohtaiseen meijeriin lähetettyyn maitomäärään nähden. Määrä on myös koko valtakunnan huippua.

Lisätietoja rahoituksesta ja tukea maatalouden kehittämiseen:

Kainuun ELY-keskus, yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, p. 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi

Maaseutuvirasto:

Nuoren viljelijän aloitustuki tilanpidon aloitukseen ja maatalouden investointituet tilan kehittämiseen.

MTK-Pohjois-Suomi MaaseutuHarava -hanke Tukinetti

Kyllä se hyvejää!

Yrityksen menestyksen ja kasvun turvaaminen on parasta panostusta työelämän laatuun

Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen -hankkeessa on mukana yli 250 kainuulaista yritystä. Nämä yritykset ovat hyvin erilaisia niin toimialoiltaan, kooltaan kuin iältään. Osalla on takanaan jo vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Osa on taas vasta toimintansa alkutaipaleella. Yhdistävänä tekijänä näille yrityksille on se, että kaikilla niillä on halu kehittyä. Joillakin kehittymiseen liittyy selkeät, jopa mittavat, kasvutavoitteet. Osa yrityksistä pyrkii puolestaan ehkä säilyttämään kehittymisen kautta nykyiset asemansa kovassa kilpailussa. Näiden edellä mainittujen yritysten lisäksi Kainuun Edun toiminnassa on mukana vielä suuri määrä muita yrityksiä, joiden eteen monet eri hankkeet tekevät työtä.

Työhyvinvointi kasvun tukemisen välineenä

Kasvua Kainuuseen -hankkeen toiminta liittyy suoraan yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeessa on myös suoraan sisäänrakennettuna tavoitteena työhyvinvoinnin kehittäminen yrityksissä. Työhyvinvointi nähdään olennaisena osana kasvun tukemisessa.

Olemme toteuttaneet runsaat 150 erilaista niin yrityskohtaista kuin myös suuremmalle yritysmäärälle suunnattua tapahtumaa ja toimenpidettä. Osa niistä on ollut suoraan työhyvinvointi- tai työelämänlaadun kehittämisen otsikon alla. Suuri osa on puolestaan ollut enemmän yrityksen henkilöstön/johdon tietyn osa-alueen osaamisen kehittämisen alle kuuluvaa. Osa niistä on ollut varsin spesifejäkin, suoran kyseisen yrityksen kasvusuunnitelmia tukevia toimenpiteitä.

Yhteistä näille kaikille toimenpiteille on kuitenkin ollut se, että ne kaikki tukevat joko suoraan tai epäsuorasti työelämän laadun osa-alueita. Työhyvinvoinnista ja työelämän laadusta on olemassa monia erilaisia määritelmiä. Kaikki kuitenkin tavalla tai toisella liittyvät siihen, että ihmisillä, niin työtekijäportaalla kuin johdollakin, on yrityksessä ja työyhteisössä hyvä olla.

Ehkä perinteisesti yrityksissä on panostettu eri toimenpiteillä ihmisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. On pyritty kehittämään ilmapiiriä yrityksessä, on pyritty kannustamaan työntekijöitä ja johtajia huolehtimaan omasta ja työtovereidensa hyvinvoinnista, on panostettu henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä ja kannatettavia toimia ja toimenpiteitä ja niihin pitää panostaa jatkossakin.

Työhyvinvoinnista ja liiketoiminnan kehittymisestä voi muodostua itseään positiivisesti ruokkiva kehä

Parasta työelämän laadun ja työhyvinvoinnin parantamista ovat kaikki ne toimenpiteet, joilla pystytään suoraan vahvistamaan yrityksen liiketoiminnan kehittymistä ja kehittämistä. Tietoisuus siitä, että yrityksellä menee hyvin ja että se myös kasvaa, luo varmuutta myös oman työpaikan turvaamiseen. Oman työpaikan varmuus on keskeinen tekijä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Henkilöstön osaamisen tulee vastata yrityksen tavoitteita ja osaamisen kehittämisestä tulee pitää huolta. Vastuu tästä on sekä työnantajalla että myös työntekijöillä.

Markkinoiden muuttuessa myös tavoitteita tulee suunnata uudelleen. Mitä paremmin yrityksen henkilöstö kokee, että se voi olla vaikuttamassa yrityksen toimintaan, sitä vahvemmin se myös sitoutuu yrityksen toimintaan.

Työhyvinvointia ei voida kehittää erillään yrityksen muusta toiminnasta. Yrityksen perustoiminnan ollessa kunnossa myös yrityksen henkilöstö voi hyvin. Parhaimmillaan siitä syntyy itseään positiivisesti ruokkiva kehä. Kasvusta syntyy positiivista energiaa ja hyvinvoivat ihmiset tuovat lisää kasvua.

Lue myös:

Työelämän laadusta kilpailuetu


Kirjoittaja Ari Kainulainen työskentelee projektipäällikkönä Kainuun Etu Oy:n Kavua Kainuuseen -hankkeessa, johdon ja henkilöstön kehittämisessä. Kasvua Kainuuseen -hanke on osa TYLA2020-alueverkostoa.

 

 

Kaupallinen tuottaja-RekryKoulutuksella uusia osaajia Kainuuseen!

Yritysten tarpeisiin räätälöitävä RekryKoulutus tukee uusien työpaikkojen syntymistä kehityshaluisiin yrityksiin. Kainuussa on käynnissä nyt kolmas Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutus, jossa luodaan uusia kasvumahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille.

CreaMentors Oy:n kehittämän Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutuksen tavoitteena on luoda Suomeen uusia kestäviä ja kiinnostavia työpaikkoja kaupallisen osaamisen ympärille.

”Yrityskentästä on noussut esiin tarve kaupallisen osaamisen vahvistamiseen. Esimerkiksi pk-yrityksillä on paljon kiinnostavia sisältöjä, mutta niiden kaupallistaminen jää usein puolitiehen. Kaupallisuus on muuttunut esimerkiksi sosiaalisen median ja digitalisaation myötä: se on hektistä ja elää murroksessa, ja siksi yritysten kaupalliset tarpeet monimutkaistuvat. Se on synnyttänyt markkinoille selkeän tarpeen kaupallisuutta ja yritysten toimintaa laaja-alaisemmin ymmärtäville tekijöille. Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutus vastaa tähän tarpeeseen”, kertoo CreaMentorsin koulutusvastaava Saana Corino.

Tehokas malli rekrytointiin

Kainuussa vuosina 2015–2017 Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutukset on toteutettu ESR-rahoituksella yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Kainuun Edun Kasvua Kainuuseen -hankkeen ja CreaMentors Oy:n kanssa. Kainuussa viiden kuukauden mittaisissa koulutuksissa on ollut mukana jo yli 30 yrityskumppania, joilla jokaisella on ollut omanlaisensa tarpeet rekrytoinnille.


”Kaupallisen tuottajan löytyminen ja palkkaaminen meni kuin elokuvissa. Löysimme huipputyypin, joka ehti kouluttautua ja sopeutua yhtiömme arvoihin 5kk koulutusjakson aikana.”

– TIMO SURMA-AHO


Yksi ensimmäisen koulutuksen yrityskumppaneista oli Kouta Media Oy. Konsernin toimitusjohtaja Timo Surma-Aho kertoo, että työnantajanäkökulmasta koulutusprosessi oli hyvin myönteinen kokemus: ”Kaupallisen tuottajan löytyminen ja palkkaaminen meni kuin elokuvissa. Löysimme huipputyypin, joka ehti kouluttautua ja sopeutua yhtiömme arvoihin 5kk koulutusjakson aikana. CreaMentors on hionut palvelustaan timantin, työantajalle homma on tehty helpoksi ja koulutettava oli myös hyvin tyytyväinen koko prosessiin.”


”En voisi olla onnellisemmassa tilanteessa, sillä sain heti vakituisen työpaikan.”

– EMMI SIPILÄ


Kouta Media Oy:lle työllistynyt Emmi Sipilä kertoo: “Hain Kaupallinen tuottaja -koulutukseen vielä ollessani tapahtumatuottajana Helsingissä. Olin muutamaa kuukautta aikaisemmin kuullut avopuolisoltani, että muutto Kajaaniin odottaa syksyllä 2015 hänen töidensä takia. En voisi olla onnellisemmassa tilanteessa, sillä sain heti vakituisen työpaikan. Eikä minun tarvinnut tyytyä mihin tahansa työpaikkaan, vaan pääsin alalle, jota varten olen aikaisemmin opiskellutkin.”


”Eniten meille oli hyötyä siitä, että koulutuksen järjestäjä hoiti rekrytointiprosessin meidän puolestamme.”

– TEEMU MÄÄTTÄ


Mukana koulutuksessa oli myös kovassa kasvuvauhdissa oleva pelialan yritys Critical Force.  COO/CFO Teemu Määttä muistelee: ”Me kiinnostuimme koulutuksesta, kun kuulimme, että tätä kautta voi löytää kovatasoisia hakijoita. Eniten meille oli hyötyä siitä, että koulutuksen järjestäjä hoiti rekrytointiprosessin meidän puolestamme, koska meillä ei ollut aikaa lähteä ehtimään oikeanlaista tyyppiä.”

Critical Force löysi koulutuksen kautta Juri Juskevitsin. Koulutuksen päättyessä hän työllistyi ja onkin nyt yrityksen pienosakas. ”Lähdimme hakemaan yritykseen avainihmistä, joka on hyvin näkyvässä roolissa ulospäin. Jurin ohjaukseen meni yllättävän vähän aikaa, koska hänellä oli aito mielenkiinto tehtävään. Tehtävä on niin omanlainen, että siinä pitää omatoimisesti ottaa asia haltuun ja kokeilla mikä toimii. Koulutustaustalla ei ole juurikaan merkitystä tällaisessa viestinnällisessä tehtävässä, tärkeintä on oikeanlainen asenne ja kielitaito”, Määttä kertoo.

Onnistuminen on yhteistyön tulos

Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutus koostuu valmennuksesta, työskentelystä, mentoroinnista ja yrityskohtaisesti räätälöitävästä kehittämisprojektista. ”Osallistujat toteuttavat koulutuksen aikana kehittämisprojektin, joka parhaimmillaan paitsi kehittää osaajien ammattitaitoa ja tuo heidän työnsä tulokset näkyviksi, myös kehittää ja kasvattaa yrityskumppanin liiketoimintaa. Näin uusi osaaja voi rakentaa työnkuvansa vahvuuksiensa pohjalta”, kertoo CreaMentorsin koulutusvastaava Saana Corino.

Lisätietoa:


Kirjoittaja Anja Pääkkönen toimii projektipäällikkönä Kainuun TYPO-koordinaatio -hankkeessa.