Blogi

Tarkastettua kylvösiementä vai jotain muuta kotipuutarhurin peltoon?

Keväinen aurinko paistaa jo lämpimästi. Kunnan toriaukiolla kävellessä myyntipaikalla olevan kuorma-auton liepeiltä myyjä huikkaa, jotta olisi siemenperunaa tarjolla ensi kesän viljelyyn. Mielessä liikahtaa, jotta nythän tosiaan alkaa jo olla aika laittaa siemenperunat itämään, ja tuossa näyttää olevan halpaa tavaraa tarjolla. Kun tarve ei ole iso, niin perunanmyyjä nostelee avonaisesta säkistä pienempään myyntipussiin sopivan määrän. Ja siemenperunoiksi sopiviltahan nuo toki näyttävät. Perunan lajikkeen ynnä muiden tietojen näkemiseksi vakuustodistusta kysyttäessä sitä nyt ei ole näyttää eikä antaa, mutta suullinen vakuutus kyllä annetaan. On hyvä lajike ja satoisa ja itää varmasti!

Tässäpä nyt sitten ollaankin niin sanotun harmaan siemenen kaupan piirissä. Myyjä on torilla myymässä todennäköisesti tarkastamatonta siementä, mikä on siemenkauppalain vastaista toimintaa. Tämän tyyppistä torikauppaa esiintyy vieläkin, vaikka sitä on Eviran eli Elintarviketurvallisuusviraston johdolla ja paikallisten ELY-keskusten tarkastamina pyritty rajoittamaan.

No mitä haittaa siitä nyt sitten oman pienen puutarhamaan viherpeukalolle on, jos tuo siemen nyt ei ole viimeisen päälle tarkastettua niin sanottua sertifioitua siementä? Miksi minä ostaisin kalliimpaa siementä?

Suurimpana riskinä on se, että tarkastamattoman siemenperunan mukana levitetään vaarallisia kasvintuhoojia esimerkiksi rengasmätää tai peruna-ankeroista, joita on vaikea myöhemmin saada tuhottua. Ja jos aikoo viljellä perunaa siinä samalla puutarha-alalla pitempään, niin saastuneessa maassa ei satokaan välttämättä jatkossa ole kummoinen.

Tarkastamatonta siementä ostaessaan ei voi myöskään olla varma, että se on sitä lajiketta mitä väitetään ja minkä laatuista se muutenkaan on.

Myydään siemenperunaa sitten toreilla tai myymälöissä, niin se pitää myydä aina suljetuissa pakkauksissa. Pakkauksissa pitää olla vakuustodistus, josta näkee niin lajikkeen kuin pakkaajan nimen.  Myyjällä on vastuu, että kylvösiemeneksi myydään vain tarkastettua siementä, vakuustodistusten ja pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta on vastuu siemenen pakkaajalla tai maahantuojalla.

EU kasvipassi vakuustodistus.jpg

Näin kevättalvella joka kodin viherpeukalot hankkivat myös paljon vihanneskasvien siemeniä kevään kylvöjä ja istutuksia varten. Näitä piensiemenpussejahan on myynnissä lähes joka kaupassa. Myös netin kautta on tarjolla myös mitä eksoottisimpia lajikkeita.

Nämäkin markkinat ovat siemenkauppalain alaista kauppaa. Ja varsinkin netistä EU:n ulkopuolelta tilaavan pitää itse selvittää, esimerkiksi Eviran kautta, että tilattavien siementen lajike kuuluu EU:ssa hyväksyttyihin lajikkeisiin.

Yleisesti siemenpussien ja -pakkausten pitää olla suljettuja ja niistä pitää löytyä muun muassa seuraavat merkinnät:

 • laji
 • lajike
 • pakkaajan tiedot tai tunnistenumero
 • pakkauksen sulkemiskuukausi ja -vuosi tai itävyysmäärityksen ajankohta sekä
 • siemenluokka.

Lisäksi pakkauksessa pitää olla joko suomeksi tai englanniksi teksti ”EY:n määräysten mukaan hyväksytty kylvösiemen”. Jos siemeniä on käsitelty kasvinsuojeluaineilla, on siitä ilmoitettava pakkauksessa.

Oikeat pakkausmerkinnät kylvösiemenpussissa

ELY-keskusten ottamissa näytteissä näistä piensiemenistä löytyy silloin tällöin puutteellisia merkintöjä pakkauksissa ja myös siementä, jonka itävyys ei täytä vaatimuksia. Niinpä vakuustodistus on hyvä säilyttää niin perunan kuin vihannesten viljelyn ajan, jotta erä voidaan jäljittää tarvittaessa jos ongelmia ilmaantuu.


 

Kirjoittaja Paavo Kemppainen työskentelee johtavana asiantuntijana Kainuun ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikössä.

Maahanmuuttajan urapolku: ammatillisella koulutuksella kiinni työelämään

Kosovolainen Lirije Qerimi ja sudanilainen Bakhita Abdalla opiskelevat lähihoitajiksi päästäkseen harjoittamaan unelma-ammattiaan myös Suomessa.

Takana monta vuotta sairaanhoitajan töitä kotimaassa, mutta Suomessa työllistyminen ei olekaan niin yksiselitteistä. Kosovolainen Lirije Qerimi ja sudanilainen Bakhita Abdalla kuitenkin haluavat tehdä työtään myös Suomessa.

Omalle urapolulleen Lirije ja Bakhita ponnistivat ammatillisesti suuntautuneen kotoutumiskoulutuksen kautta. Kotoutumiskoulutuksen aikana he saivat tietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta sekä opiskelusta näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa.

– Kulttuuri on erilainen, joten olen oppinut paljon uutta. Esimerkiksi Kosovossa ei ole vanhustentaloja, sillä lapset hoitavat vanhempansa kotona, kuvailee Lirije kotimaansa tapoja.

– Mutta tämä on hyvä ja tärkeää! kehuu Bakhita suomalaista sosiaali- ja terveysjärjestelmää.

Edukailla opettajana ja uraohjaajana työskentelevä Juha Finnilä korostaakin, että Bakhitan ja Lirijen unelman toteuttaminen vaatii riittävän kielitaidon saavuttamisen lisäksi suomalaisen kulttuurin ymmärtämistä.

Kulttuurieroja ja lähihoitajakoulutuksen laajuutta Lirijelle ja Bakhitalle esiteltiin jo ennen lähihoitajaopintojen aloittamista. Kotoutumiskoulutuksen aikana he pääsivät mukaan sairaanhoito- ja huolenpidon tutkinnon osaa opiskelevan ryhmän mukaan – aidosti opiskelemaan, ei vain kuunteluoppilaaksi.

Opiskelujakson aikana Lirije ja Bakhita jättivät hakemukset lähihoitajakoulutukseen ja valmistautuivat pääsykokeisiin muun muassa harjoittelemalla ryhmä- ja haastattelutilanteita. Kielikoetta lukuun ottamatta pääsykokeet olivat samanlaiset kuin kenellä tahansa ammatilliseen näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen hakevalla.

Hyvin menneiden pääsykokeiden ansiosta Bakhita ja Lirije pääsivät aloittamaan noin kaksi vuotta kestävän lähihoitajakoulutuksen tammikuussa. Koulutuksen tarkka kesto vaihtelee jokaisen opiskelijan kohdalla, sillä koulutuksen aikana on mahdollista osoittaa aiemmin hankittua osaamista näyttötutkinnoilla.

Lähihoitajaopiskelijoita kohtaaminen ja vuorovaikutus -oppitunnilla.

Sekä Bakhita että Lirije ovat tyytyväisiä koulutukseen:

– Ensin vähän jännitti, mutta nyt on tosi hyvä, koska meidän ryhmässämme kaikki ovat sosiaalisia ja auttavat paljon. Kaikkea voi kysyä! Lirije kehuu kurssitovereitaan.

Bakhitaa huolestutti etenkin kielitaidon riittävyys, mutta hän toteaa suomen kielensä kehittyneen jo tässä lyhyessäkin ajassa.

– Jos en ymmärrä jotakin, [kurssikaverit] selittävät, ja sitten ymmärrän! hän vahvistaa Lirijen kehut ryhmän hyvästä ja auttavasta ilmapiiristä.

Jo pian koittava ensimmäinen työssäoppimisjakso suoritetaan päiväkodissa. Tulevaisuuden työpaikan suhteen Bakhitalla ja Lirijellä ei kuitenkaan ole erityisiä toiveita, kunhan se sijaitsisi Kajaanissa.

– Minulle sopii työskennellä vanhusten kanssa, lasten kanssa, ei ole väliä, kunhan saan auttaa ihmisiä. Mutta ensin täytyy tietysti oppia tekemään työt hyvin, Lirije hymyilee.

TE-toimiston tarjoamat koulutusmahdollisuudet maahanmuuttajille
 • Omaehtoisella opiskelulla on mahdollista parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää työpaikka.
 • Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on palvelu, josta sovitaan TE-toimiston kanssa ennen opiskelun aloittamista.
 • 25 vuotta täyttänyt asiakas voi saada työttömyyspäivärahan korkeintaan 24 kuukauden päätoimisiin ammatillisiin opintoihin.
 • Tuen saaminen edellyttää aina, että asiakkaalla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja koulutussuunnitelma on kirjattu asiakkaan työllistymissuunnitelmaan.
 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen aikana suoritetaan usein perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Kyseessä voi olla myös jatko- tai täydennyskoulus.
 • Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneille työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.
 • Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta ja TE-toimisto valitsee, ketkä hakijoista pääsevät koulutukseen.
 • Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija voi saada saman päivärahan kuin työttömänä ollessaan, mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen.
 • Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla. Käytännön opintoja täydennetään teoriaopinnoilla.
 • Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan.
 • Oppisopimuksen aloittavan työttömän työnhakijan työnantajalle voidaan maksaa palkkatukea oppisopimuksen ajan, mikäli oppisopimuksen aloittamisesta on sovittu TE-toimiston kanssa ennen koulutuksen alkua.


Kirjoittaja Ilona Mäki-Maukola työskentelee viestintäasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa.

Verkostoituminen on a ja o asiantuntijatyössä

Syksyn 2017 aikana järjestimme tutumiskäyntejä Kajaanin kaupungin kumppanuusyhdistyksiin. Tavoitteena tutustumiskäynneillä oli toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja yhdistysten palveluiden näkyväksi tekeminen huomioiden myös tuleva maakuntauudistus. Vaikka organisaatiot muuttuvat, yhteistyökumppaneita ja verkoston tietotaitoa ei kannata unohtaa. Kaikilla toimijoilla on varmasti tavoitteena sujuva asiakasohjaus oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaiseen palveluun asiakkaan parhaaksi.

Tutustumiskäynneillä oli yhdistystoimijoiden lisäksi mukana Kainuun TE-toimiston, Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun (TYP), Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun soten asiantuntijoita. Osa heistä on tehnyt jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä yhteistyötä ko. yhdistysten kanssa. Mutta toisaalta, kaikki uudet asiantuntijat eivät vielä olleet ehtineet tutustua kaikkien yhdistystoimijoiden kanssa, joten käynnit koettiin tarpeellisiksi.

Yhdistyksissä kerrottiin konkreettisesti, millaista toimintaa heillä on ja millaisia palveluja yhdistykset tarjoavat asiakkaille. Seitsemän yhdistystä esitteli toimintaansa: Kainuun Nuotta ry, Nakertaja Hetteenmäen kyläyhdistys ry, Etnika Kainuu ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry, Kapova ry eli Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys ry ja Spartak Kajaani ry. Lisäksi ”bonuksena” vierailimme Kumppaniksi ry:llä.

Kuulimme vierailuilla myös yllättäviä faktoja yhdistysten toiminnasta. Yhdistyksissä tehdään todella arvokasta työtä, autetaan haastavissa tilanteissa olevia asiakkaita monin eri tavoin eteenpäin.

”Asiakkaat siitä lopulta hyötyvät, kun asiantuntijoilla on tietoa yhdistyksien eri palveluista.”

 

”Nyt osaa paljon paremmin kertoa eri palveluista asiakkaille. On helpompi kertoa ja suunnitella paikkoja asiakkaille, kun tietää työnantajasta ja tehtävistä ja kun kumppanuusyhdistykset olivat uusia tuttavuuksia, joissa en aiemmin ole käynyt.”

 

”Tuli uutta tietoa ja asiakkaat viime kädessä siitä hyötyvät, toivottavasti heidän kauttaan myös yhdistykset. Yhdistyksille tuli kasvot, tämä helpottaa yhteistyötä.” ”On hyvä nähdä konkreettisesti työpaikat, joihin ohjaamme asiakkaita. Yksi katsaus kertoo paljon enemmän kuin tuhat sanaa.”           

                 

-Palautteista poimittuja kommentteja

 

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille. Esittelyjen lisäksi, yhdistysten pöydissä syntyi mielenkiintoisia keskusteluja ja samalla löytyi uusia yhteistyökuvioita. Vuoropuhelu yhteistyökumppaneiden kanssa koettiin tärkeäksi ja toivottiin, että yhteistyötä tehtäisiin jatkossa entistä tiiviimmin.  Tutustumiskäyntejä tullaan jatkamaan ja seuraava vierailu on sovittu Nuorten ystävien Klubitalo Tönärille.

Lue myös:


 

Kirjoittajat Anja Pääkkönen (projektipäällikkö) ja

 

 

 

Merja Pyykkönen (suunnittelija) työskentelevät Kainuun TYPO-koordinaatio -hankkeessa.