Puutteelliset jätevesijärjestelmät kuntoon!

Tervetuloa viettämään jätevesiviikkoa 16.–22. huhtikuuta 2018!

ELY-keskuksen rahoittaman Kainuun jätevesi -hankkeen jätevesineuvoja Janne Toivonen kertoo videolla, miksi jätevesijärjestelmän kunnostaminen on tärkeää, keitä kunnostaminen koskee sekä milloin se on tehtävä.

Lähivedet kiittävät, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon!

 

Voiko maaperä olla öljyllä pilaantunutta? JASKA-hanke vauhdittaa tutkimuksia

Kyläkaupoista huoltoasemiin – polttoaineita myyty halki vuosikymmenten

Suurin osa toimintansa lopettaneista öljypohjaisten polttoaineiden jakeluasemista on toiminut kyläkauppojen yhteydessä. Niin valopetrolia, moottorisaha- ja mopobensaa kuin myös autojen polttoaineita on myyty lähes jokaisella kyläkaupalla. Bensan myynti alkoi kasvaa 1960-luvulla moottoripyörien ja henkilöautojen yleistyessä. Samoihin aikoihin yleistyi polttoöljyn myynti traktorin syrjäyttäessä hevoset maatalouden työvälineinä.

Polttoainemyynti oli 1950–60-luvuilla tyypillisesti tynnyrimyyntiä. Myöhemmin polttoaineita on kyläkaupoilla myyty useimmiten maanpäällisistä säiliöistä. Maanalaiset säiliöt ovat laajemmin tulleet käyttöön huoltoasemien yleistyessä. Kun polttoineen jakeluasemien yhteydessä on alettu tarjota ajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluita, on alettu puhua huoltoasemista.

PowerPoint Presentation

Polttoainejäämät voivat aiheuttaa paikallista ympäristö- ja terveysriskiä

Polttoaineen jakeluasemien, pienempien tankkauspisteiden ja korjaamoiden ympäristöissä saattaa piillä ympäristö- ja terveysriski, mikäli poltto- tai voiteluaineita on päässyt maaperään. Öljy saattaa kulkeutua maaperässä rakennusten alle putki- tai salaojakanavissa ja aiheuttaa hajuhaittaa huoneilmaan. Monet öljyn haitta-aineet ovat lisäksi syöpää aiheuttavia. Pilaantunut maaperä ja sen aiheuttama ympäristö- ja terveysriski on paikallinen haitta. Pilaantunut pohjavesi saattaa altistaa myös laajemmin, mikäli pohjavettä käytetään talousvetenä. Polttoaineista peräisin olevat haitta-aineet voivat kulkeutua muovisten vesijohtojen läpi talousveden sekaan.

JASKA-hanke avuksi

Entisiä polttoaineen jakeluasemia, korjaamoja tai varikoita on tutkittu ja kunnostettu JASKA-hankkeen kautta. JASKA-hanke on ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston valtakunnallinen öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke.  Hankkeen projektiorganisaationa on Öljyalan Palvelukeskus Oy. JASKA-hanketta edelsi SOILI-hanke, joka käynnistyi vuonna 1997.

Mikäli kiinteistönomistajalle herää epäilys, että kiinteistön maaperä voisi olla pilaantunut tai että kiinteistöllä on aiemmin harjoitettu poltto- tai voiteluaineiden myyntiä tai varastointia, kannattaa kohdetta tarjota JASKA-hankkeeseen. Yhtenä hankkeeseen pääsyn edellytyksenä on, ettei mahdollista maaperän pilaantumisen aiheuttajaa voida saada nykyisen ympäristölainsäädännön kautta enää vastuuseen.

Kuka kustantaa JASKA-hankkeen?

JASKA-hankkeen tekemät maaperätutkimukset kustannetaan öljysuojarahaston varoista, toisin sanoen se on kiinteistönomistajalle ilmainen. Jos tutkimukset osoittavat, että alue pitäisi kunnostaa, omistaja voi erikseen hakea alueen kunnostamista öljysuojarahaston varoin.

JASKA-hankkeesta on hyvin tietoa internetissä:

http://www.oil.fi/fi/ymparisto/maaperankunnostusohjelmat

Kuva: Olli Hirsimäki 10.11.2011. Kainuun ELY-keskus, Öljyisten maa-alueiden kartoitus Kainuussa -projekti.


IMG_0652

 

Kirjoittaja Tatu Turunen toimii ympäristöasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa.