Uralla Podcast: Keskustelu on tärkeintä muutosjohtajuudessa

Uralla Podcastin toisessa jaksossa juontaja Kristi Loukusa keskustelee Vuokatti Sportin toimitusjohtajan Mari Varjosen kanssa johtajuudesta. Varjonen on aloittanut yli 100 henkilöä työllistävän Vuokatti Sportin toimitusjohtajana edellisen toimitusjohtajan jäätyä eläkkeelle vuoden 2022 alussa. Aiemmin hän työskenteli Suomen Terveystalossa, jossa hänen vastuualueinaan ovat olleet kuvantaminen ja teknologia. Lisäksi hän on toiminut Terveystalossa myös muutosjohtajana ja verkostojohtajana.

Uralla Podcastin logo. Podcast-mikki, jonka ympärillä puolikaaressa teksti "Uralla Podcast.

Varjonen kertoo, että organisaatiomuutoksen keskellä ihmisten kohtaaminen on hyvin tärkeää, jotta luottamuksen rakentaminen onnistuu. Kuunteleminen ja toimiva keskusteluyhteys ovat kaiken a ja o.
“Kun tullaan muutosjohtajana tekemään töitä, henkilöstöllä on suuri tarve keskustella ja tulla kuulluksi. Aina pitää pystyä puhumaan vaikeista kipupisteistä ja miettiä sitten, miten mennään eteenpäin”, hän toteaa.

Kriittinen ja avoin asioiden käsittely tuo esille näkemyksiä, jotka edesauttavat muutosten toteuttamista. Avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikutusmahdollisuuksien puute johtaa negatiivisiin vieraantumisen tuntemuksiin organisaatiota kohtaan ja voi heikentää henkilöstön sitoutumista yhteisiin päämääriin.

Puutteellinen viestintä johtaa usein vääriin tulkintoihin, ja niiden aiheuttamat ristiriidat syövät henkilöstön voimavaroja ja lisäävät henkilöiden välisiä konflikteja. Jos asioista ei keskustella, mahdolliset ongelmat patoutuvat organisaatioon negatiivisella tavalla. Asioista keskustelu ja ongelmien yhdessä ratkominen luo onnistumisen tunnetta ja yhteenkuuluvuutta.

Hiihtäjä hiihtämässä ensilumenladulla syksyisessä mäntymetsässä.
Vuokatti Sportin ensilumenlatu avataan taas 14. lokakuuta. Kuva: Roni Lukkarinen, Vuokatti Sport Oy.

Organisaatio koostuu inhimillisistä menestystekijöistä

Inhimillisiä menestystekijöitä voidaan tunnistaa organisaation kyvykkyyksinä. Johtamista pidetään näistä kyvykkyyksistä tärkeimpänä, sillä johdon toiminnalla on suuri vaikutus organisaation muihin kyvykkyyksiin: esihenkilötoimintaan, työyhteisön toimintakulttuuriin, osaamiseen ja prosesseihin.

Podcastissa Varjonenkin nostaa organisaation tärkeimmäksi voimavaraksi hyvinvoivan henkilöstön. Menestyvissä organisaatioissa korostuu arvojohtaminen, jossa työntekijät kokevat, että heistä ja organisaation tulevaisuudesta välitetään. Tämän vuoksi on myös tärkeää ymmärtää, mistä hyvinvoiva henkilöstö rakentuu. Esimerkiksi kuuntelun taito nousee esiin, kun Loukusa kysyy Varjoselta, millainen on hyvä johtaja. Lisäksi Varjonen mainitsee myös muun muassa omana itsenään toimimisen, aidon työntekijöistä kiinnostumisen sekä jämäkkyyden.
“Hyvä johtaja on huomattavasti huonompi kuin hänen henkilöstönsä, eli kaikki minunkin henkilöstöni ihmiset ovat minua todella paljon fiksumpia” hän toteaa.

Menestyvässä organisaatiossa henkilöstö määrää, millä tavoin organisaation kyvykkyyksiä tulee painottaa ja kehittää. Esihenkilöt tarvitsevat alaistensa apua voidakseen palvella ryhmiensä tarpeita mahdollisimman hyvin. Hyvä tiimi on kuin urheilujoukkue, jossa jokainen pelaaja on motivoitunut ja sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja jossa kaikki ovat suorituskyvyltään samantasoisia (Kesti 2014).

Kuuntele alta koko jakso, niin kuulet lisää Vuokatti Sportin toiminnasta, Varjosen urapolusta sekä hänen ajatuksistaan johtamisesta!


Uralla Podcast, jakso 2: Keskustelu on tärkeintä muutosjohtamisessa

Tekstivastine: Uralla Podcast, jakso 2 – Keskustelu on tärkeintä muutosjohtamisessa (ely-keskus.fi)Uralla Podcastin logo. Podcast-mikki, jonka ympärillä puolikaaressa teksti "Uralla Podcast.

Uralla-podcastissa keskustellaan Pohjois-Suomen yritysjohtajien kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta sekä sukelletaan astetta syvemmälle työelämän laadun kehittämiseen. Jos johtajuus, hyvinvointi ja oman ammattitaidon sekä yrityksen kehittäminen kiinnostaa, tämä podcast on juuri sinulle! Podcast-sarja on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten sekä TE-toimiston tuottama ja TYÖ2030-ohjelman rahoittama. Toisen jakson juontaa Kristi Loukusa.