Terveiset Kainuun taimenseminaarista!

FLF ry:n järjestämässä Kainuun taimenseminaarissa 18.1.2017 kuultiin ajankohtaista tietoa taimenkantojen nykytilasta, uhkakuvista ja tulevaisuuden haaveista. Kainuun ELY-keskus ja tätä edeltävät organisaatiot ovat olleet keskeisessä roolissa palautettaessa aiemmin perattuja koskia lähemmäksi niiden alkuperäistä luonnontilaa. Koskiympäristöt ovat taimenen elinkierrolle välttämättömiä lisääntymis- ja poikasten kasvualueina. Ponnisteluista huolimatta kunnostusten tulokset eivät ole olleet toivotun kaltaisia.

Seminaarissa kuultiin, kuinka ahtaalle vaeltavat taimenkantamme ovat maassamme ajautuneet. Yksi keskeinen tekijä tuhon tiellä on ollut verkkokalastus. Mikäli taimenkantoja halutaan elvyttää, edellyttää se myös voimakasta kalastuksen säätelyä. Pelkkien istutusten varaan hoitoa ei voi rakentaa, koska viljelykannat tarvitsevat uudistamista luonnonkierron läpikäyneistä kaloista. Vuosien kuluessa viljelykalat ovat laitostuneet ja niiden tuottama istutustulos on samalla heikentynyt. Laitospoikasten eloonjääntiä pyritään parantamaan mm. virikekasvatuksella. Myös ilmaston lämpeneminen voi olla viileitä ja hapekkaita vesiä suosivalle taimenelle uhka.

Kainuussa on tunnistettu taimenen kalastuksen tarjoamat mahdollisuudet matkailulle. Kuhmossa sijaitsee luonnolliseen lisääntymiseen soveltuva koski aivan kaupunkitaajaman ytimessä. Viime syksynä kunnostetussa Pajakkakoskessa ihmiset saattoivat omin silmin seurata taimenen kutupuuhia. Kuhmossa on yli sata koskea ja tätä kaupungin matkailu haluaa myös markkinoinnissa hyödyntää. Toki Kuhmossakin riittää vielä runsaasti työsarkaa taimenkantojen vahvistamiseksi.

Seminaarin lopuksi Anni Yli-Lonttinen kertoi omasta yrityksestään Kajana Club Oy, joka tarjoaa nettipohjaisia perhokalastuskursseja sekä opaspalveluja.

kimmo_kehys
Ennen oli taimenet suuria ja kalamiehet nuoria!

Kirjoittaja Kimmo Virtanen toimii ylitarkastajana Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -yksikössä.