Aktiivinen metsänhoito on parasta ympäristölle ja mahdollistaa biotalouden toteutumisen

 

Metsä 001

EU:n ympäristövaliokunnan esitykset ja linjaukset ovat hämmentäneet suomalaisen puunjalostuksen ja metsänhoidon parissa työskenteleviä. Ne uhkasivat sitä hienoa metsien ja puutuotteiden ympäristöystävällistä hyödyntämistä, mitä Suomessa on kehitetty määrätietoisesti jo vuosikymmeniä. Onneksi asiaan herättiin ajoissa ja asian valmisteluun pystyttiin vaikuttamaan niin, että suunnitellut linjaukset eivät näyttäisi toteutuvan. Edunvalvonta on tärkeää ja siitä on pidettävä jatkuvasti huolta.

EU:n ympäristövaliokunnan esitykset metsiin liittyvästä ilmastopolitiikasta olisivat vaatineet Suomen metsähakkuiden määrän palauttamista kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Samalla muun muassa puunjalostuksen sivutuotteena syntyvää sahanpurua ei olisi voinut käyttää polttoaineena eikä nestemäisten polttoaineiden raaka-aineena. Vaatimukset olisivat tehneet nykyisistä ympäristöystävällisistä sivutuotteista jätettä. Sen myötä merkittävä osa puutuoteyritysten liikevaihdosta olisi hävinnyt ja tuonut ison ongelman yrityksille: mihin uusi jäte, joka ennen hyödynnettiin osana biotaloutta, laitetaan?

Aktiivinen metsänhoito on parasta ilmastopolitiikkaa, koska nuoret metsät sitovat hiiltä tehokkaammin kuin vanhat. Jos metsissä ei tehdä tarvittavia hakkuita, metsät eivät sido hiilidioksidia yhtä tehokkaasti. Lisäksi kun puusta tehdään pitkälle jalostettuja tuotteita, elinkaaritarkastelun myötä puutuotteiden pitkäaikainen hiilensidontakyky tekee puutuotteista entistä ekologisempia. Tämän ajattelun ympärille puutuoteteollisuus, metsätalous ja kaikki alan toimijat ovat kehittäneet toimintaansa pitkäjänteisesti. Tämä on myös muodostanut koko biotalousajattelun perustan ja syvän ytimen. Tätä kehitystä on syytä vaalia ja kehittää edelleen.

Suomen metsiin pohjautuva biotalousstrategia on herättänyt paljon positiivista mielenkiintoa. Tehty työ asian toteuttamisessa ja tiedottamisessa on saanut muutkin maat ymmärtämään sen mahdollisuuden, mitä hyvällä metsien hoidolla ja puupohjaisilla tuotteilla positiivisine sivuvirtoineen voidaan tarjota ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Tätä kehitystä ei yksinkertaisesti saa tuhota kestämättömillä direktiiveillä tai linjauksilla.

Lue lisää:


 

Kirjoittaja Pasi Loukasmäki työskentelee yksikön päällikkönä Kainuun ELY-keskuksessa sekä on puutuotealan toimialapäällikkö.