Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna – 10+1 usein kysyttyä kysymystä ja vastausta

 

Syksy on jo hyvässä vauhdissa ja sen myötä myös opiskelu. Vai onko? Jos olet vasta harkinnut opiskelua työttömyysetuudella tuettuna, niin lue tämä.

Kokosimme yhdessä Kainuun TE-toimiston kanssa 10 usein kysyttyä kysymystä omaehtoisesta opiskelusta – ja vastasimme niihin. Mikäli opiskelukärpänen puraisee, mutta jotain jää epäselväksi vielä tämän luettuasi, ota rohkeasti yhteyttä TE-toimistoon!

1) Miksi kannattaa opiskella?

Tämä päivän työmarkkinoilla edellytetään lähes aina jonkinlaista koulutusta – opiskelu on loistava tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on edullinen tapa opiskella!

2) Milloin voi hakea koulutukseen?

Koulutuksiin voi hakea normaalien hakuaikojen puitteissa joko kevään tai syksyn yhteishaussa.

Lisäksi tammikuusta 2018 alkaen ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) on ollut mahdollista hakea jatkuvalla haulla, mikä mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden!

3) Miten pitkäksi aikaa omehtoiseen opiskeluun voi saada tukea?

Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden.

4) Mitä sitten, kun työttömyyspäiväraha loppuu, mutta opinnot ovat vielä kesken?

Ei hätää, työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä omaehtoista opiskelua voi jatkaa opintotuella.

5) Voiko työssäoleva saada tukea?

Vain yli 25-vuotias työtön voi opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi (pois lukien palkkatukityö) aloittaaksesi omaehtoiset opinnot.

Jos opinnot on aloitettu työsuhteen aikana, mutta työsuhde päättyy, on opiskelusta kuitenkin mahdollista sopia koulutuksen alkamisen jälkeen.

6) Miten opintojen edistymistä seurataan?

Opintojen etenemisestä on ilmoitettava TE-toimistolle kuuden kuukauden välein. Mukaan voi liittää opintosuoritusotteen tai oppilaitoksesta saatavan todistuksen.

Jos TE-toimisto ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tämän kanssa kannattaa siis olla tarkkana!

7) Voiko opiskelun keskeyttää tilapäisesti?

Opinnot voi keskeyttää esimerkiksi pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi. Keskeyttämisestä pitää ilmoittaa TE-toimistolle viipymättä, sillä tukiaika kuluu normaalisti ilmoitukseen asti. Koulujen kesälomien ajaksi opiskelua ei voi keskeyttää

8) Saako opintojen ohessa tehdä töitä?

Saa tehdä! Opiskelun ohessa voit tienata 300 €/kk bruttona eli ennen veroja ilman, että tulo vähentää työttömyysturvasi määrää.

9) Hyväksytäänkö omaehtoinen opiskelu aktiivimalliin?

Kyllä vain, omaehtoinen opiskelu on työllistymistä edistävää palvelua ja täyttää aktiivisuuden edellytyksen.

10) Voiko omaehtoiseen opiskeluun saada korotusosan?

Työttömyysetuuden voi saada korotettuna, jos olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotusosan voi saada myös omaehtoisen opiskelun aikana ja sitä maksetaan enintään 200 päivältä

10+1 Minkälaiseen koulutukseen voi saada tukea?

Tukea saa opintohin, jotka johtavat

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa tai
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Kyseessä voi olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avoimen yliopiston- tai ammattikorkeakoulun polku- tai väyläopintoja.

Maahanmuuttajan urapolku: ammatillisella koulutuksella kiinni työelämään

Kosovolainen Lirije Qerimi ja sudanilainen Bakhita Abdalla opiskelevat lähihoitajiksi päästäkseen harjoittamaan unelma-ammattiaan myös Suomessa.

Takana monta vuotta sairaanhoitajan töitä kotimaassa, mutta Suomessa työllistyminen ei olekaan niin yksiselitteistä. Kosovolainen Lirije Qerimi ja sudanilainen Bakhita Abdalla kuitenkin haluavat tehdä työtään myös Suomessa.

Omalle urapolulleen Lirije ja Bakhita ponnistivat ammatillisesti suuntautuneen kotoutumiskoulutuksen kautta. Kotoutumiskoulutuksen aikana he saivat tietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta sekä opiskelusta näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa.

– Kulttuuri on erilainen, joten olen oppinut paljon uutta. Esimerkiksi Kosovossa ei ole vanhustentaloja, sillä lapset hoitavat vanhempansa kotona, kuvailee Lirije kotimaansa tapoja.

– Mutta tämä on hyvä ja tärkeää! kehuu Bakhita suomalaista sosiaali- ja terveysjärjestelmää.

Edukailla opettajana ja uraohjaajana työskentelevä Juha Finnilä korostaakin, että Bakhitan ja Lirijen unelman toteuttaminen vaatii riittävän kielitaidon saavuttamisen lisäksi suomalaisen kulttuurin ymmärtämistä.

Kulttuurieroja ja lähihoitajakoulutuksen laajuutta Lirijelle ja Bakhitalle esiteltiin jo ennen lähihoitajaopintojen aloittamista. Kotoutumiskoulutuksen aikana he pääsivät mukaan sairaanhoito- ja huolenpidon tutkinnon osaa opiskelevan ryhmän mukaan – aidosti opiskelemaan, ei vain kuunteluoppilaaksi.

Opiskelujakson aikana Lirije ja Bakhita jättivät hakemukset lähihoitajakoulutukseen ja valmistautuivat pääsykokeisiin muun muassa harjoittelemalla ryhmä- ja haastattelutilanteita. Kielikoetta lukuun ottamatta pääsykokeet olivat samanlaiset kuin kenellä tahansa ammatilliseen näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen hakevalla.

Hyvin menneiden pääsykokeiden ansiosta Bakhita ja Lirije pääsivät aloittamaan noin kaksi vuotta kestävän lähihoitajakoulutuksen tammikuussa. Koulutuksen tarkka kesto vaihtelee jokaisen opiskelijan kohdalla, sillä koulutuksen aikana on mahdollista osoittaa aiemmin hankittua osaamista näyttötutkinnoilla.

Lähihoitajaopiskelijoita kohtaaminen ja vuorovaikutus -oppitunnilla.

Sekä Bakhita että Lirije ovat tyytyväisiä koulutukseen:

– Ensin vähän jännitti, mutta nyt on tosi hyvä, koska meidän ryhmässämme kaikki ovat sosiaalisia ja auttavat paljon. Kaikkea voi kysyä! Lirije kehuu kurssitovereitaan.

Bakhitaa huolestutti etenkin kielitaidon riittävyys, mutta hän toteaa suomen kielensä kehittyneen jo tässä lyhyessäkin ajassa.

– Jos en ymmärrä jotakin, [kurssikaverit] selittävät, ja sitten ymmärrän! hän vahvistaa Lirijen kehut ryhmän hyvästä ja auttavasta ilmapiiristä.

Jo pian koittava ensimmäinen työssäoppimisjakso suoritetaan päiväkodissa. Tulevaisuuden työpaikan suhteen Bakhitalla ja Lirijellä ei kuitenkaan ole erityisiä toiveita, kunhan se sijaitsisi Kajaanissa.

– Minulle sopii työskennellä vanhusten kanssa, lasten kanssa, ei ole väliä, kunhan saan auttaa ihmisiä. Mutta ensin täytyy tietysti oppia tekemään työt hyvin, Lirije hymyilee.

TE-toimiston tarjoamat koulutusmahdollisuudet maahanmuuttajille
 • Omaehtoisella opiskelulla on mahdollista parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää työpaikka.
 • Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on palvelu, josta sovitaan TE-toimiston kanssa ennen opiskelun aloittamista.
 • 25 vuotta täyttänyt asiakas voi saada työttömyyspäivärahan korkeintaan 24 kuukauden päätoimisiin ammatillisiin opintoihin.
 • Tuen saaminen edellyttää aina, että asiakkaalla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja koulutussuunnitelma on kirjattu asiakkaan työllistymissuunnitelmaan.
 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen aikana suoritetaan usein perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Kyseessä voi olla myös jatko- tai täydennyskoulus.
 • Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneille työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.
 • Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta ja TE-toimisto valitsee, ketkä hakijoista pääsevät koulutukseen.
 • Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija voi saada saman päivärahan kuin työttömänä ollessaan, mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen.
 • Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla. Käytännön opintoja täydennetään teoriaopinnoilla.
 • Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan.
 • Oppisopimuksen aloittavan työttömän työnhakijan työnantajalle voidaan maksaa palkkatukea oppisopimuksen ajan, mikäli oppisopimuksen aloittamisesta on sovittu TE-toimiston kanssa ennen koulutuksen alkua.


Kirjoittaja Ilona Mäki-Maukola työskentelee viestintäasiantuntijana Kainuun ELY-keskuksessa.