Opinnollistaminen on osoittanut hyötynsä osana työllisyyspalveluita

Vuoden 2022 loppupuolella valmistui kaksi merkittävää valtioneuvoston julkaisua opinnollistamiseen liittyen. Selvitys Opinnollistamisen mahdollisuudet työllisyyspalveluissa 2022 kartoitti valtakunnallisesti tähän mennessä kehitettyjen opinnollistamisen toimintamallien siirrettävyyttä työllisyyspalveluihin ja teki näkyväksi toimintamalleja, kokeiluja ja pilotteja. Kartoitukseen oli haastateltu myös kainuulaisia työllisyystoimijoita; onhan opinnollistamista kehitetty Kainuussa jo vuodesta 2016 lähtien, ja vuoden 2022 alusta lähtien laajamittaisesti koko Kainuun laajuisella Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hankkeella. Kainuulainen opinnollistaminen työllisyydenhoidossa nostettiin esimerkkinä esiin myös Osaamisen tunnistamisen työryhmän väliraportissa.

OK-hankkeen tammikuussa järjestämä Opinnollistamisen KICK OFF -tapahtuma keräsi yhteen lähes 50 työllisyystoimijaa Kajaaniin Wanhalle Kerholle sekä etäyhteyksien päähän. Tilaisuuden pääpuhuja Jenni Larjomaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä nosti Kajaanissa esille selvityksessä mainittuja opinnollistamisen hyötyjä niin yksilölle, työllisyyspalveluille kuin työnantajillekin. Opinnollistamiseen tarvitaan lisää resursseja ja käsitettä tulis täsmentää osana työvoimapalveluja määrittävää lainsäädäntöä. TEM:n selvityksen johtopäätösten mukaan opinnollistamista voisi menetelmänä korostaa ministeriön ohjeissa, joissa kuvataan lain soveltamista esimerkiksi asiantuntijapalveluiden osalta, tai sen voisi mainita lainsäädännössä erillisenä palveluna.

Pöytiä hevosenkenkämuodostelmassa, ihmisiä istumassa pöytien äärellä.
Opinnollistamisen KICK OFF, 2. verkostotapaaminen Kajaanissa 10.1.2023

Harkinnassa on, että TEM ja OKM perustaisivat yhteisen, määräaikaisen opinnollistamisen käytäntöjen osaamis- ja kehittämisverkoston, johon kutsuttaisiin mukaan niin kuntia, työpajoja kuin oppilaitoksiakin ja jolla pyrittäisiin opinnollistamisen laajentamiseen työllisyyspalveluissa. Verkoston tehtävänä olisi tietoisuuden vahvistaminen opinnollistamisesta, yhteistyön koordinointi työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin, eri toimijoiden hyvien käytäntöjen jakaminen sekä markkinointi- ja viestintäponnistusten tarpeen tunnistaminen. Tärkeää on myös työllisyyspalveluiden henkilöstön vahva sisäinen osaaminen opinnollistamisen mahdollisuuksista asiakas- ja työnantajayhteistyössä, mikä onkin nostettu yhdeksi Kainuun OK-hankkeen tavoitteista. Opinnollistamisen toimintamallien käytännön toteutus vaatii siis resursseja ja poikkihallinnollista osaamista.

Jyri ja Arto seisovat vierekkäin ja katsovat toisiaan hymyillen sekä pitelevät käsissään osaamistodistuksiaan.
Aihetta hymyyn löytyi Kajaanin Työvoimayhdistys ry:llä, kun siellä kirjoitettiin vuoden 2022 lopulla ensimmäiset osaamistodistukset. Liiketoiminnan moniosaaja Jyri (vasemmalla) ja ravintola- ja catering-alan mestari Arto saivat tunnustuksensa osaamisestaan.

Opinnollistamisen monet hyödyt ovat nousseet esille Kainuussa ja valtakunnallisesti niin yksilöiden kuin työpaikkojenkin kannalta, kun työpaikan työtehtävät sanoitetaan ja työssä kertynyt osaaminen dokumentoidaan. Osaamistodistuksen saaneet henkilöt ovat kommentoineet hyötyjä muun muassa näin:

”Olen oppinut uutta ja se on aina hyödyllistä elämässä.”

”Opinnollistaminen on antanut paljon minulle. Jos on itsellä halu oppia ja on positiivinen asenne, niin pystyy kyllä oppimaan uutta.”

”Osaamistodistuksen hyöty konkretisoituu esimerkiksi silloin, jos haen uutta työpaikkaa. Se on hyvä lisänäyttö osaamisestani.”

Oppimisympäristöiksi tunnistetut työpaikat puolestaan kokevat opinnollistamisen yhdeksi mahdollisuudeksi vaikuttaa osaavan työvoiman saantiin nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi työympäristön tunnistaminen oppimisympäristöksi sujuvoittaa jatkossa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, ja työpaikan tehtävät avautuvat uudella tavalla yrityksessä jo työskentelevillekin henkilöille.

Opinnollistamispolkua pitkin on mahdollista edetä oppilaitoksen tunnustamaan näyttöön saakka.

Toivottavasti selvityksissä esiin nousseet johtopäätökset otetaan huomioon ja resurssitarpeet voidaan täyttää. Opinnollistamisen hyödyt on osoitettu ja sillä on paikkansa työllisyyden hoitamisessa.Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen on koko maakunnan kattava hanke. Tavoitteena on edistää työnhakijoiden työllistymistä yhdessä työvoimapalvelujen henkilöstön kanssa opinnollistamisen avulla.  Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat. Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä työtä tekemällä. Oppimisympäristö voi olla kunnan organisaatiossa, yrityksessä tai yhdistyksessä. Oppimisympäristössä hankeosallistuja kerryttää ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalvelujen asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Kainuussa on tunnistettu tähän mennessä yhteensä yli 200 oppimisympäristöä noin 60 työpaikalla kaikkien kainuulaisten toimijoiden sekä meneillään olevien että päättyneiden hankkeiden toimesta. Oppimisympäristöjen tunnistamisraportit löytyvät täältä (paikko.fi).


Mustahiuksinen, silmälasipäinen Virpi Heikkinen.

Kirjoittaja Virpi Heikkinen toimii projektipäällikkönä Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK -hankkeessa.