RekryKoulutuksella osaavaa työvoimaa

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä tavallisten rekrytointien kautta. RekryKoulutus on mahdollisuus sekä yritykselle että työnhakijalle.

RekryKoulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Koulutus kestää pääasiassa 3-9 kuukautta, mutta vähimmillään 10 päivää. Työnantajan maksuosuus koulutuksen hinnasta on 30 %.

Ota yhteyttä TE-toimistoon tai ELY-keskukseen – autamme mielellämme!

Lisätietoja: http://www.te-palvelut.fi / Työnantajalle

Vumos Oy:ssa starttasi viime kesänä RekryKoulutus -hanke, jossa koulutettiin uusia maa- ja viherrakentamisen ammattilaisia yrityksen tarpeisiin. Videolla Vumos Oy:n toimitusjohtaja Elina Tervonen kertoo miten koulutushanke toteutui heidän yrityksessään.

Yritysten rekrytointiosaaminen ja kyky sopeutua haasteelliseen työvoimatilanteeseen

Osaavan työvoiman saatavuus on muodostunut isoimmaksi haasteeksi yrityksien kehittymiselle Suomessa kuten myös Kainuussa. Kainuussa vaikuttavia tekijöitä ovat myös rakenteelliset ongelmat, matala koulutustaso, ikääntyvä väestö, matala syntyvyys ja muuta maata korkeampi sairastavuus. Kohtaanto-ongelma on merkittävä. Työttömän työnhakijan osaaminen ja työkunto eivät useinkaan vastaa työpaikan vaatimustasoa.

Rekrytoinnin vaikeudet tulevat usealle yritykselle yllätyksenä. Usein vasta siinä vaiheessa, kun tarve rekrytoida on käsillä. Rekrytointi ei välttämättä onnistukaan niin, että laitetaan paikka auki ja valitaan hakijoista sopivin.

Tänä päivänä rekrytoitaessa yrityksen on varauduttava palkkaamaan työntekijä rakenteellisen työttömyyden hakijoiden joukosta. Tämä yleensä tarkoittaa merkittävämpää koulutustarvetta, osatyökykyistä työntekijää, maahanmuuttajaa tai työntekijöiden palkkausta ulkomailta. Kaikki ovat asioita, joihin monikaan yritys ei ole varautunut.

  • Voivatko yritykset parantaa osaamistaan rekrytoinneissa ja olla houkuttelevampia työnantajia?
  • Ovatko yritysten rekrytointiprosessit nykyaikaisella tasolla?
  • Onko yrityksillä valmiuksia kohdata ja sopeutua saatavilla olevaan työvoimareserviin?

Kaikki nämä vaativat varmasti uuden oppimista ja sopeutumista muutokseen. Mutta rekrytointeihin saa apua niihin erikoistuneilta yrityksiltä sekä TE-toimistoista.

Piirroskuva rektyrointitilanteesta, jossa ihmiset kättelevät. Kuva ladattu Pixabay kuvapalvelusta. Kuvan nimi englanniksi Hiring.
Rekrytointi lähtee siitä, että yritys- ja työnantajamielikuva on kunnossa. Kuva: Pixabay.

Osatyökykyisten joukosta voi löytyä todellinen huippuosaaja, mutta vain osaksi aikaa. Pitäisikö siis palkata kaksi osatyökykyistä työntekijää? Vaatisiko tämä mahdollisesti muutoksia työnohjaukseen, työnjohtoon tai yrityksen muuhun päivittäiseen toimintaan? Entä jos palkataan maahanmuuttaja tai osaaja ulkomailta? Tarvitaan ainakin kielitaitoa, mutta myös muutakin koulutusta, niin uudelle työntekijälle, työnantajalle kuin myös muulle henkilökunnalle.

Kouluttamisen tarve on myös merkittävä pitkään työttömänä olleen tai ihan toiselle alalle kouluttautuneen palkkaamisessa. Näihin kaikkiin haasteisiin on myös saatavissa apua TE-toimistoista ja ELY-keskuksesta. Ainakin kannattaa selvittää palkkatuen sekä Täsmä- ja RekryKoulutuksen mahdollisuudet.

Edellä mainitusta joukosta työntekijöitä löytyy, mutta varmasti tarvitaan muutoksia ja osaamisen kehittämistä yrityksissä, henkilöstössä, asenteissa ja imagossa. Yrityksen imagolla ja maineella on suuri vaikutus, kun se on hakemassa uusia työntekijöitä. Yritysten kannattaa siis panosta imagoon ja houkuttelevuuteen. Myös osaamista rekrytointeihin on hyvä hankkia osana muuta kehittämistä. Nämä kaikki toimenpiteet on syytä ottaa huomioon, kun yritykset kehittävät toimintaansa tulevaisuuteen.

Työnantaja / Yrittäjä – tarvitsetko uutta työvoimaa, lisäkoulutusta henkilöstöllesi tai tukea rekrytointiin palkkatuella? Lue lisää alla olevista linkeistä ja ota yhteyttä – autamme mielellämme!

Profiilikuvassa Pasi Loukasmäki.
Kirjoittaja Pasi Loukasmäki toimii yksikön päällikkönä Yritys- ja työvoimapalvelut yksikössä Kainuun ELY-keskuksessa.

Rekrykoulutus auttoi Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:tä uusien työntekijöiden löytämisessä

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:n Kajaanin tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen ja koulutuksen avulla yritykseen työllistynyt Jukka Huovinen
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy:n Kajaanin tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen ja koulutuksen avulla yritykseen työllistynyt Jukka Huovinen

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA sekä Kainuun TE-toimisto ja ELY-keskus järjestivät 16.4.2018 – 31.8.2018 Pipetintekijän perusteet -RekryKoulutuksen, jolla koulutettiin Sartorius Biohitille uutta työvoimaa.

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy kehittää, valmistaa ja myy nesteannostelutuotteita, kuten pipettejä, niiden kalibrointipalveluita ja kertakäyttöisiä pipetinkärkiä laboratorio- ja lääketeollisuuden käyttöön. Yritys on osa saksalaista Sartorius-konsernia, jonka mittavat investoinnit suomalaiseen tytäryhtiöönsä ovat tuoneet Kajaanin tuotantoyksikköön paitsi uutta tuotantoteknologiaa myös uusia työpaikkoja. Henkilöstöä Kajaanin tehtaalla on 120. Tänä vuonna Kajaaniin on rekrytoitu 20 vakituista työntekijää ja tarvetta uudelle työvoimalle on jatkuvasti.

Osaajatarpeen vuoksi yritys päätti tehdä Kainuun ELY-keskukselle esityksen Pipetintekijän perusteet -RekryKoulutuksesta. ELY-keskus katsoi, että RekryKoulutuksen edellytykset täyttyvät, minkä jälkeen tehtiin koulutussuunnitelma, valittiin kouluttaja ja aloitettiin koulutuksen markkinointi.

Hakemuksia koulutukseen tuli 64 ja siihen valittiin 14 henkilöä, joista 13 suoritti sen loppuun asti ja työllistyi Sartorius Biohitille. Heistä kaksi työskentelee muovituotannossa, yksi muottihuollossa ja loput kokoonpanotehtävissä.

Yksi kokoonpanoon sijoittuneista on Jukka Huovinen, joka on koulutukseltaan elektroniikka-asentaja ja oli ennen RekryKoulutusta työttömänä 7 kuukautta.

– Huomasin koulutuksen TE-palveluiden sivuilta ja päätin hakea siihen. Yllätyin, kun pääsin haastatteluun ja tulin valituksi. Olen pitänyt työstä, ja perehdytys koulutuksen jälkeenkin on ollut tosi hyvää, Huovinen sanoo.

Viiden kuukauden koulutus oli Huovisen mielestä yllättävän pitkä, mutta meni nopeasti ja antoi kattavan pohjan työtä varten.

– RekryKoulutus on motivoiva tapa kehittää omaa osaamistaan, sillä sen avulla on hyvä mahdollisuus työllistyä uusia työntekijöitä kouluttavaan yritykseen. Teoriaopetus ja työssäoppiminen olivat hyvin tasapainossa, mutta uuden tehtävän hallitseminen vaatii silti lisää rutiinia ja silmän harjaantuminen tuotteiden laadun osalta vie aikaa, Huovinen toteaa.

Sartorius Biohitin Kajaanin tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen avaa syitä koulutuksen pituudelle:

– Meille oli tärkeää, että opiskelijat oppivat tulevaisuutta varten laajalti eri asioita, joiden tietäminen mahdollistaa sisäisen etenemisen yrityksessä vaativampiin tehtäviin. Ensimmäinen Kajaanissa järjestämämme RekryKoulutus oli 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, ja meillä on ollut täällä sen jälkeen muutama muukin RekryKoulutus. Monet niihin osallistuneista työskentelevät edelleen yrityksessämme ja jotkut ovat edenneet aina toimihenkilötehtäviin asti.

Työllisyysaste on parantunut Suomessa nopeaa tahtia, mikä on tietysti erinomainen asia. Yrityksille se kuitenkin tarkoittaa, ettei osaavaa työvoimaa ole tarjolla yhtä paljoa kuin aikaisemmin – Kainuussa rekrytointiongelmat ovat maan pahimpia ja yhä useammalla alalla voidaan puhua jo työvoimapulasta. Pulkkinen pitää RekryKoulutusta potentiaalisena apuna työntekijöiden rekrytoinnissa:

– RekryKoulutus on hyvä tapa kouluttaa uutta työvoimaa, ja suosittelen sitä muillekin työnantajille etenkin, kun työntekijöitä rekrytoidaan kerralla enemmän. Olemme tyytyväisiä koulutuksen laatuun ja olemme saaneet yritykseemme osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Tänä vuonna RekryKoulutuksia on järjestetty Kainuussa seitsemän kappaletta ja niihin on osallistunut lähes 80 henkilöä, joista työssä on hieman yli 50. Toivomme ELY-keskuksessa lisää koulutusesityksiä yrityksiltä, jotka etsivät työntekijöitä tai haluavat kehittää oman henkilöstön osaamista.

Tehdään Kainuusta yhdessä entistäkin elinvoimaisempi!

 

RekryKoulutus 
  • räätälöidään yrityksen tarpeisiin
  • sisältää tietopuolista opetusta ja ohjattua työssäoppimista yrityksessä
  • kestää yleensä 3–9 kuukautta, vähimmäiskesto on 10 päivää
  • antaa opiskelijoille yrityksen työtehtävässä tarvittavat valmiudet ja osaamisen
  • on yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä rahoittamaa, yrityksen osuus on 30 % koulutuksen kokonaishinnasta
  • toteutetaan yhteistyössä yrityksen, TE-hallinnon ja koulutuspalvelun tuottajan kanssa.

Lue lisää RekryKoulutuksesta täältä.

 

Ota yhteyttä:

Kainuun TE-toimisto, Pentti Hyypijev, puh. 029 503 9031

Kainuun ELY-keskus, Anne Ristioja, puh. 029 502 3582 tai Atte Laitinen, puh. 029 502 3886

 

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa, mitä Kainuun ELY-keskuksessa tapahtuu: tilaa ilmoitus uusista blogiartikkeleista suoraan sähköpostiisi tai ota seurantaan Kainuun ELY-keskuksen Twitter- (@kainunely) ja Instagram- (@kainuunely) tilit.


 

Kirjoittaja Atte Laitinen työskentelee suunnittelijana Kainuun ELY-keskuksessa.