Opinnollistamisesta on tullut toimiva osa kainuulaisten yhdistysten työllistämistoimintaa

Opinnollistaminen mahdollistaa sen, että työtä tekemällä voi edistää omaa osaamistaan. Muun muassa Kuhmon Työvire ry, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry ja Ristijärven 4H-yhdistys ovat ottaneet opinnollistamisen osaksi toimintaansa.

Kuhmon Työvire ry:n toiminnanohjaaja Anu Pennanen toteaa, että opinnollistaminen on hyvä ja kannustava käytänne työntekijöiden työpanokseen. Aina uuteen työhön astuessaan työntekijälle alkaa karttua uutta tietoa ja taitoa työstä, ja osaamistodistus tekee siitä mustaa valkoiselle.
”Opinnollistaminen mahdollistaa työntekijän uusien taitojen sanoittamisen sekä tuo esiin jo aikaisemmin muualla työssä ja harrastuksissa opitut taidot ja osaamisen”, Pennanen tiivistää.

Kuhmon Työvire ry:n Vesitornin kirppikseltä on tunnistettu neljä oppimisympäristöä, joiden avulla voidaan tarjota työntekijälle osaamistodistusta useamman eri alan työkohteesta. Opinnollistamisprosessissa kirpputorin neljän työpisteen työtehtävät on käyty läpi ja niitä on verrattu eri alojen tutkinnon perusteisiin. Vesitornin kirppikselle töihin tullessaan henkilölle kerrotaan mahdollisuudesta osaamistodistukseen, johon dokumentoidaan työjakson aikana kertyneet taidot yksilöllisesti henkilön tekemien työtehtävien sekä hänen osaamisensa kehittymisen perusteella.

Esa Heikura nojailemassa kassapöytään hymyillen. Hänellä on yllään pääkallokuvioinen huivi, pitkähihainen musta paita sekä musta nahkaliivi.
Esa Heikura oli työssä palkkatuella Kuhmon Työvire ry:n Vesitornin kirppiksellä yhdentoista kuukauden ajan, minkä aikana kertynyt ammatillinen osaaminen dokumentoitiin osaamistodistukseen Liiketoiminnan ja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoihin pohjautuen.

Esa Heikura on yksi Kuhmon Työvire ry:llä osaamistaan kehittäneistä. Hän sai osaamistodistukset osoituksena ammatillisesta osaamisestaan liiketoiminta-alalla sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualoilla.

”Mielestäni molemmat osaamistodistukset ovat todella hyvä asia, koska nyt minulla on kaksi tarkempaa työtodistusta, joita voin näyttää työnhakutilanteissa työnantajille”, Heikura toteaa. Esimerkiksi etsiessään työkokeilupaikkaa Heikura pystyi näyttämään puhtauspalvelualalta saamaansa osaamistodistusta työnantajalle ja osoittamaan sen avulla, että hänellä on jo työtehtävien vaatimaa osaamista, vaikka ei olekaan kouluttautunut alalle. Työkokeilupaikka olisi löytynyt, mutta Heikura työllistyi lopulta tupaisännäksi asukastuvalle, jossa myös pystyy hyödyntämään Vesitornin kirppiksellä kertynyttä osaamista.

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksen toimipaikat Kierrätyskeskus Entrinki ja Kylätalo Vanahis.

Kajaanissa Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:ssä opinnollistaminen otettiin osaksi yhdistyksen toimintaa OK-hankkeen myötä vuonna 2022. Toiminnanjohtaja Mauri Saastamoisen mukaan opinnollistaminen on tarkentanut ja jämäköittänyt osaamiskenttää, ja sen myötä on voitu selkeästi parantaa osaamisen kehittämisen ja dokumentoinnin osa-aluetta, jota yhdistyksessä ei ole huomioitu aikaisemmin. Yhdistyksessä työskentelee erilaisilla sopimuksilla vuosittain noin 140 henkilöä. Opinnollistamisprosessissa yhdistyksessä on tähän mennessä tunnistettu viisi oppimisympäristöä, joiden työnkuvia on selkeytetty. Vaikka opinnollistaminen itsessään ei juurikaan näy ulospäin yhdistyksen toiminnassa, suhtautuvat yhdistyksen työntekijät asiaan positiivisesti ja konkreettisen osaamistodistuksen on koettu motivoivan työntekijöitä näyttämään osaamisensa.

”Opinnollistaminen on positiivinen juttu, koska sen avulla työntekijän osaaminen näkyy myös paperilla eikä vain käytännön töissä. Osaamistodistus on asiakkaan kannalta erittäin hyvä asia, koska monella asiakkaalla ei ole ammatillista koulutusta”, iloitsee Annikki Hyttinen, Ristijärven 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Ristijärven 4H-yhdistys toimii neljässä kunnassa Ylä-Kainuussa, Ristijärvellä, Paltamossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla, ja työllistää vuosittain noin 40 pitkäaikaistyötöntä jopa viiden eri alan työtehtäviin. Oppimisympäristöjen tunnistaminen yhdistyksessä on aloitettu vuonna 2022, ja tavoitteena on, että opinnollistamisesta tulee osa yhdistyksen normaalia työllistämistoimintaa.
”Opinnollistamisen hyöty näkyy erityisesti silloin, jos se auttaa asiakasta opiskelemaan tai avoimille työmarkkinoille”, Hyttinen jatkaa.

Hymyilevä, raitapaitainen Annikki Hyttinen istumassa pöydän ääressä.
Ristijärven 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Annikki Hyttinen.

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen on koko maakunnan kattava hanke, jossa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat. Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen tavoitteena on edistää työnhakijoiden työllistymistä yhdessä työvoimapalvelujen henkilöstön kanssa opinnollistamisen avulla. Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä työtä tekemällä. Oppimisympäristö voi olla kunnan organisaatiossa, yrityksessä tai yhdistyksessä, ja oppimisympäristössä hankeosallistuja kerryttää ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalvelujen asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Kainuussa on tunnistettu tähän mennessä yhteensä yli 200 oppimisympäristöä noin 60 työpaikalla kaikkien kainuulaisten toimijoiden sekä meneillään olevien että päättyneiden hankkeiden toimesta.Kirjoittaja Virpi Heikkinen toimii projektipäällikkönä Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK -hankkeessa.