Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna – 10+1 usein kysyttyä kysymystä ja vastausta

 

Syksy on jo hyvässä vauhdissa ja sen myötä myös opiskelu. Vai onko? Jos olet vasta harkinnut opiskelua työttömyysetuudella tuettuna, niin lue tämä.

Kokosimme yhdessä Kainuun TE-toimiston kanssa 10 usein kysyttyä kysymystä omaehtoisesta opiskelusta – ja vastasimme niihin. Mikäli opiskelukärpänen puraisee, mutta jotain jää epäselväksi vielä tämän luettuasi, ota rohkeasti yhteyttä TE-toimistoon!

1) Miksi kannattaa opiskella?

Tämä päivän työmarkkinoilla edellytetään lähes aina jonkinlaista koulutusta – opiskelu on loistava tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on edullinen tapa opiskella!

2) Milloin voi hakea koulutukseen?

Koulutuksiin voi hakea normaalien hakuaikojen puitteissa joko kevään tai syksyn yhteishaussa.

Lisäksi tammikuusta 2018 alkaen ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) on ollut mahdollista hakea jatkuvalla haulla, mikä mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden!

3) Miten pitkäksi aikaa omehtoiseen opiskeluun voi saada tukea?

Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden.

4) Mitä sitten, kun työttömyyspäiväraha loppuu, mutta opinnot ovat vielä kesken?

Ei hätää, työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä omaehtoista opiskelua voi jatkaa opintotuella.

5) Voiko työssäoleva saada tukea?

Vain yli 25-vuotias työtön voi opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi (pois lukien palkkatukityö) aloittaaksesi omaehtoiset opinnot.

Jos opinnot on aloitettu työsuhteen aikana, mutta työsuhde päättyy, on opiskelusta kuitenkin mahdollista sopia koulutuksen alkamisen jälkeen.

6) Miten opintojen edistymistä seurataan?

Opintojen etenemisestä on ilmoitettava TE-toimistolle kuuden kuukauden välein. Mukaan voi liittää opintosuoritusotteen tai oppilaitoksesta saatavan todistuksen.

Jos TE-toimisto ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tämän kanssa kannattaa siis olla tarkkana!

7) Voiko opiskelun keskeyttää tilapäisesti?

Opinnot voi keskeyttää esimerkiksi pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi. Keskeyttämisestä pitää ilmoittaa TE-toimistolle viipymättä, sillä tukiaika kuluu normaalisti ilmoitukseen asti. Koulujen kesälomien ajaksi opiskelua ei voi keskeyttää

8) Saako opintojen ohessa tehdä töitä?

Saa tehdä! Opiskelun ohessa voit tienata 300 €/kk bruttona eli ennen veroja ilman, että tulo vähentää työttömyysturvasi määrää.

9) Hyväksytäänkö omaehtoinen opiskelu aktiivimalliin?

Kyllä vain, omaehtoinen opiskelu on työllistymistä edistävää palvelua ja täyttää aktiivisuuden edellytyksen.

10) Voiko omaehtoiseen opiskeluun saada korotusosan?

Työttömyysetuuden voi saada korotettuna, jos olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotusosan voi saada myös omaehtoisen opiskelun aikana ja sitä maksetaan enintään 200 päivältä

10+1 Minkälaiseen koulutukseen voi saada tukea?

Tukea saa opintohin, jotka johtavat

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa tai
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Kyseessä voi olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avoimen yliopiston- tai ammattikorkeakoulun polku- tai väyläopintoja.